Agresja sterydowa

Sterydy-Agresja. Mimo że pierwsze prace, jakie opublikowano na temat agresji / wściekłości sterydowej były ewidentnie przesadne, istnieją dowody na to, że steroidy anaboliczne rzeczywiście mogą być przyczyną poważnych zaburzeń psychicznych. W „British Journal of Sports Medicine” opublikowano ostatnio pracę (C. J. Cooper, T. D. Noakes, T. Dunne, M. I. Lambert i K. Rochford, „A high prevalence of abnormal personality traits in chronic users of anabolic-androgenoc steroids”, 30:246-50) prezentującą wpływ steroidów na zmiany nastroju. Badane osoby pochodziły z pięciu siłowni w Południowej Afryce. Zostały one poddane testom na zaburzenia osobowości przed i po zastosowaniu wysokich dawek anabolików. W badaniu zastosowano Anapolon, Primobolan S, Depo-Testosterone, Deca-Durabolin, Sustanon, Primobolan Depot, Depotrone, Tribolon i Equipoise.

W badanej grupie stwierdzono wyższy wskaźnik poszczególnych mierników zaburzeń osobowości niż w grupie kontrolnej, która nie dostawała steroidów. U osób otrzymujących leki występowały cechy aspołeczne, paranoidalne, histeryczne, narcystyczne oraz zachowania pasywno-agresywne. Na podstawie tej pracy wyciągnięto wniosek, że steroidy anaboliczne znacząco zwiększają częstość i nasilenie symptomów zaburzeń psychicznych. Autorzy sugerowali, że być może istnieją pewne zaburzenia osobowości, które predysponują pewne osoby do sięgania po steroidy anaboliczne.

W związku z tym autorzy skonsultowali się z rodziną i znajomymi osób badanych w celu potwierdzenia wykrytych zmian osobowości. Badacze wówczas zdali sobie sprawę z ograniczeń przydatności testów laboratoryjnych do oceny osobowości: prawdziwy test miał miejsce dopiero w domu, gdzie osoba przyjmująca steroidy wchodziła w interakcje z innymi w warunkach codziennego życia.

Według innej z prac (N. Galligani, A. Renck i S. Hansen, „Personality profile of men using anabolic-androgenic steroide”, Hormones and Behavior, 30:170-75), zaburzenia osobowości mogą być spowodowane zaburzeniami równowagi neurochemicznej wywołanymi przewlekłym stosowaniem wysokich dawek steroidów. Badano trzy grupy kulturystów z Goteborga w Szwecji: aktualnie przyjmujących steroidy (w dawkach od 175 do 1300 mg/tydzień), nie biorących steroidów od co najmniej sześciu miesięcy oraz tych, którzy nigdy nie brali anabolików. Do oceny profilu psychologicznego kulturystów użyto Karolińska Scales of Personality.

Grupa przyjmująca steroidy prezentowała następujące cechy: agresję słowną, wzmożone napięcie mięśniowe, aspołeczność, impulsywność i agresję pośrednią. Autorzy postulują, że długotrwałe stosowanie wysokich dawek sterydów może wpływać na stężenie serotoniny w mózgu i stąd powodować zaburzenia osobowości.

Wadą pracy jest brak powiązania tygodniowej dawki steroidów z zaburzeniami osobowości. Nie można przecież porównywać kogoś, kto przyjmuje 175 mg steroidów tygodniowo z inną osobą, która bierze 1300 mg! Ponadto autorzy pracy nie badali stężenia leków we krwi osób badanych, co mogłoby potwierdzić, czy rzeczywiście osoby te stosowały postulowane dawki.

Bardziej wiążące są wyniki ostatnich badań na zwierzętach (S. Ogawa, A. Robbins, N. Kumar, D. W. Pfaff, K. Sundaram i C. W. Bardin, „Effects of testo-sterone and 7 (metylo-19-nortestosteron [MENT] on sexual and agressive behaviors in two inbred strains of małe mice”, Hormones and Behavior, 30:74-84). Autorzy podawali myszom testosteron i syntetyczny androgen MENT, który nie podlega redukcji do dihydrotestosteronu w pozycji 5 (i stąd ma małą zdolność do powiększenia prostaty i innych tkanek wrażliwych na działanie dihydrotestosteronu. Inne pochodne 19-nortestosteronu, jak Deca-Durabolin (dekanian nandrolonu) czy Laurabolin (laurynian nandrolonu) wykazują także silne działanie anaboliczne oraz mały wpływ na wzrost tkanki płciowej (np. prostaty).

Myszy, którym podawano MENT, były mniej agresywne od myszy na testosteronie, natomiast u obu grup stwierdzono wzmożony popęd seksualny. To oznacza, że różne androgeny mogą w różny sposób oddziaływać na osobowość. Być może łagodniejsze anaboliki, jak Deca-Durabolin, Primobolan, Winstrol i MENT nie będą wywoływać niekorzystnych zmian w psychice przy jednoczesnym korzystnym działaniu na przyrost masy mięśniowej i popęd seksualny.
W przyszłości powinno pojawić się więcej prac na temat wpływu anabolików na osobowość. Jest to ciekawe pole do badań. Należy także przebadać czołowych sportowców, którzy stosują kombinacje leków i ultra wysokie dawki.

A zatem potrzeba więcej badań, by móc orzec, czy steroidy nasilają już istniejące zaburzenia osobowości, czy też istotnie są w stanie kompletnie zmienić osobowość ich użytkownika.

2 komentarze do “Agresja sterydowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest