gafy na maturach

Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  Hades 18 lat, 3 miesiące temu.

Wyświetla 1 wpisów z $
 • Autor
  Wpisy
 • #1509

  Hades
  Keymaster

  Cytaty pochodz1ce z prac maturalnych 98′

  — A było ich tysi1ce, a nawet setki.
  — Adler gromadzi3 pieniądze, ponieważ chciał wyjechaa z synem w podro? dooko3a owiata albo gdzieś dalej.
  — Aleksander G3owacki to panienskie nazwisko Boles3awa Prusa.
  — Andromaka była wdow1, jakiej wielu me?ow mogło sobie ?yczya.
  — Andrzej Radek myola3, że nauczyciel da mu w skore, ale było odwrotnie.
  — Anielka głeboko się nasili3a i tak skona3a.
  — Anielka mimo zakazow ojca kolegowa3a się z Magd1 i owiniami.
  — Antek nie miał ojca, bo był drwalem.
  — Antygona czu3a mi3ooa do brata i dlatego go zakopa3a mimo zakazu krola.
  — Antygona pochowa3a brata, splune3a moralnie na krola i powiesiła się.
  — Baryka zakopa3 precjoza wraz z ?on1 i synkiem.
  — Beanow pedzono za miasto i tam obcinano pi31 niepotrzebne cześći.
  — Beniowski zabi3 szeociu Kozakow. Jeden z nich umar3, a inni uciekli.
  — Biesiadowali przy suto zastawionych stolcach.
  — Bi3 swoją ?one, z ktor1 miał dzieci przy pomocy sznurka.
  — Bohaterow ?Krzy?akow? dzielimy na historycznych i erotycznych.
  — Boryna był teociem ?ony syna Antka Hanki.
  — By3a to wyspa po3o?ona z dala od morza.
  — Car się zlitowa3 i zmieni3 mu kare omierci na ?ywot wieczny.
  — Chemik pracuje dlatego w bia3ym fartuchy, aby nie wy?rea dziury w ubraniu.
  — Ch3op panszczyYniany musiał znosia panu jajka.
  — Ch3opi chodzili po polu pionowo i poziomo.
  — Chory wiezien nie dość że nie był leczony, musiał jeszcze niekiedy umieraa.
  — Chrobry pomogł odzyskaa tron swemu zieciowi Swietopche3kowi.
  — Czarnecki zebrał du?1 kupe ch3opsk1.
  — Czyta3em sztuki Szekspira. Dwie zapamieta3em: Romeo i Julia.
  — Danusia ratując Zbyszka przed napaoci1 dzikiego zwierza zabi3a go.
  — Danusia weszła na 3awe i zacze3a graa na lutownicy.
  — Kirkor poszukując cnotliwej ?ony za3ama3 się na mostku i poszed3 do wdowy.
  — Do ludnooci w Balladach Mickiewicza zaliczamy nie tylko pojawienie się rusa3ki, ale rownież jeki ch3opa pod jaworem.
  — Dobrze rozwijający się przemys3 chemiczny przerabia wegiel na sol kamienn1.
  — Dopiero na ostatniej wycieczce nauczy3em się rozro?niaa wrone i gawrona od siebie.
  — Dosya szybko można się zorietowaa że Izabela nie nadaje się do interesu, który ma Wokulski.
  — Doktor Judym do szkoły chodził w ciotki szpilkach.
  — Dulska była powodem ci1?y Hanki.
  — Edwart III nie mogł zostać krolem Francji, bo jego matka nie była mężczyzn1.
  — Faraonowi wmurowano do grobowca jego najlepsz1 ?one. Wmurowano ją na ?ywca.
  — Gerwazy wyciągn13 szable i szczeli3.
  — Goral ma na g3owie kapelusz, spodnie i kierpce.
  — Gornik pog3aska3 konia po g3owie i cicho zar?a3.
  — Gramatycznie rzecz bior1c dziewczyna ma inn1 koncowke niż ch3opiec.
  — Grażyna bieg3a galopem na czele wojska.
  — Grażyna poleg3a w boju, ale przeprosiła Litawora za ten wypadek.
  — Greck1 boginią pieknooci była herma-frodyta.
  — Gustaw chc1c zaimponowaa Anieli ukazuje jej swoje wdzieki.
  — Hanka i Wasylek kochali się tak bardzo, że ona się utopi3a, a on umar3 z g3odu.
  — I wtedy Jagienka wybieg3a z domu i ruszy3a z kopyta za zbyszkiem.
  — Id1c do szkoły wykolei3 się tramwaj.
  — Izabela nie chciała poolubia Wokulskiego, mimo że był to człowiek z interesem.
  — Jacek Soplica miał d3ugie rzesy, dlatego nazywano go W1salem.
  — Jacek Soplica po swojej omierci był jakiś nieswoj, ale wiedział że całe rzycie poowieci3 ojczyYnie.
  — Jagna na szczecie nie była długo chora. Wkrotce umar3a.
  — Janko Muzykand był niedojedzony.
  — Jaro zakocha3 się w Bolce i w wyniku tego złama3 noge.
  — Jego matka bedonc malym ch3opcem spad3a z drzewa.
  — Jej corka Anna uomiechne3a się pod w1sem.
  — Joanna DArc nosiła bia31 zbroje Joanna D?Arc nosiła
  — Judym postanowi3 postanowi3 czuwaa nad ca3kowitym brakiem higieny.
  — Jurand nie rzuci3 się na Krzy?akow, gdyż tymczasem bi3 się z myolami.
  — Kain zamordowa3 Nobla.
  — Kangur ma 3eb do gory, dwie krotkie przednie konczyny i dwie tylnie d3ugie. W worku ma brzuch na ma3ego i d3ugi ogon.
  — Kap3ani egipscy wywo3ywali podstepem zaamienie s3onca.
  — Karusek lubi3 suczki, ale najbardziej wolał Anielke.
  — Kazimierz Wielki cos bardzo się stara3, nie mogł mieć dzieci.
  — Kiedy Giaur się wyspowiadał, tak mu ulżyło, że umar3.
  — Kiedy Mieszek pad3 na twarz, niedYwiedY przyszed3 obw1chaa go. Mieszek był jakby nieowie?y.
  — Kooci człowieka są połączone 3okciami do kolan.
  — Kiedy ojciec wraca3 z koniem do domu, to ch3opcy pchali mu do pyska skorki od chleba.
  — Korsarze wyje?dżali na bezludne wyspy i 3apali niewolnikow.
  — Krowa, podobnie jak kon, składa się z rogow, kopyt, wymion i ogona.
  — Krol Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubi3 zupe.
  — Krolik jest tak oddany swym malym, że wyrywa sobie k3aki sieroci z brzucha, żeby wyocielia im gniazdo. któryż ojciec rodziny zdobyłby się na to?
  — Krolowa Kinga została owietą, bo Boles3aw był wstydliwy.
  — Kryjąc się po zaroolach przyroda dodawa3a mu otuchy.
  — Ksi1dz Robak strzeli3 do niedYwiedzia, który zwali3 się z hukiem i nie czekając na oklaski pobieg3 do domu.
  — Lato mile spedze u kuzynek, z których zejde dopiero po wakacjach.
  — Leonardo namalowa3 dame z Lysic1.
  — Litawor widz1c omiera Grażyny rzuca się na stos, a ona czyni to samo.
  — Ludnooa Italii wzrasta szybko dzieki odwadze jej mieszkancow.
  — Ludzie gineli z mrozu i innych chorob zakaYnych.
  — Ludzie pierwotni mieli wszystko z kamienia.
  — Ludzie powinni być ?yczliwi, a gdy jeden człowiek upadnie, to drugi powinien się przejąa.
  — Maciek wypedzony przez Olimaka zamarzł w lesie i bardzo tego ?a3owa3.
  — Meduza ?yje w jelicie grubym człowieka i jest szkodnikiem bardzo po?ytecznym.
  — Meteorolodzy wychodz1 trzy razy dziennie ogl1dzaa swoje narządy.
  — M1? był bardzo zdziwiony, gdy odpi13 swoj stroj i ujrza3 postać kobiec1.
  — Me?ny Roland leżąc na polu walki widział swoj koniec.
  — Mimo wysiłkow s3u?by drogowej m?awka nie ustawa3a.
  — Na obrazie Matejki mistrz krzy?acki staje deba na koniu.
  — Na skutek ?a3oby swojej matki Iwona urodzi3a się 5 lat po omierci ojca.
  — Na znak, że kocha3 matke, Marcinek obrabowa3 star1 kaplice.
  — Najwiekszym b3edem Boles3awa Krzywoustego było to że podzieli3 swoich synow na 5 cześći.
  — Nasz pies ma trzy lata, d3ugi ogon i niebieskie oczy zupelnie jak tatuo.
  — Nauka przychodzi mu z trudnooci1, wiec ją skonczy3 i umar3 na suchoty.
  — Nel na3o?y3a mu piersi na glowe i spokojnie usne3a.
  — Nerki, moczowody, pecherz moczowy i cewki tworz1 układ wydawniczy.
  — Nowela ?Janko Muzykant podoba3a mi się dlatego bo Janko miał talent i marnowa3 Janko
  — Obok grobow smutnych i zaniedbanych sta3y groby tetniące życiem.
  — Odyseusz przykry3 się lioami na 3okciach i kolanach, bo wstydzi3 się swej nagooci.
  — Oko umieszczone jest w moczodole.
  — Oprocz zabitych na polu walki le?a3o dużo obrażonych.
  — Pan Dulski był sterylizowany przez ?one.
  — Pan Piotr widział w narzeczonej same zalety. Reszte zobaczy3 po olubie.
  — Pierwsz1 klientk1 doktórą Judyma była matrona prosz1ca o datki dla źle prowadz1cych się dziewic.
  — Pigmeje są to malutcy czarni ludzie, tak jak u nas krasnoludki.
  — Po jednej stronie rynku naszego miasta stoi koocio3, a dooko3a niego wybudowano same domy publiczne.
  — Po og3oszeniu 10 Przykazan Mojżesz uzna3 je za nie?yciowe i rzuci3 w przepaoa.
  — Po wielu staraniach lekarza pani Mostowicka umar3a.
  — Pot sp3ywa3 po nim od stop do g3ow.
  — Potrzeby fizjologiczne u chorych w szpitalu załatwić salowa.
  — Powieoa podoba3a mi się pod wzgledem stylu pisarza, który był przystepny i nie miałem z nich trudnooci.
  — Po?yczy3am ksiazke od kole?anki, którą była calkiem zniszczona.
  — Przedstawiciele Odrodzenia we W3oszech: Mona Liza, Leon Davinci, Dawid i Mojżesaz.
  — Przedstawicielem materializmu był Demokryt z Abwehry.
  — Radek był to ch3op tegi w biodrach, a chudy w biuocie.
  — Radek miał rudne dziecinstwo, bo musiał chodzia pod gore i do szkoły.
  — Richard zastrzeliwszy się, zacz13 z uciechy skakaa po drzewach.
  — Robak, ratując Tadeusza, strzeli3 do niedYwiedzia, który nie wiedział, że jest jego ojcem.
  — Robinson zatka3 koze kamieniem, żeby mu nie uciek3a.
  — Rodzicami —eromskiego byli Jozef i Wincenty —eromscy.
  — Roland był bardzo towarzyski. Nawet po omierci towarzyszy znosi3 ich trupy z pola walki.
  — Rozstanie Cezarego Baryki z Laur1 było bardzo romantyczne, ponieważ on uderzy3 ją szpicrutą.
  — Samiczke od samca ropuchy odro?niamy po kolorze w3osow pod pach1.
  — Santiago miał 80 lat i daleko od domu.
  — Serce zdrowego człowieka powinno bia 70 do 75 minut.
  — Sfinks to baoniowe zwierze: pol- kobieta, pół- lew, pół- orze3.
  — Skawinski usiad3 na brzegu wyspy i zacz13 po3ykaa kartki ?Pana Tadeuszaż.
  — Skrzetuski dzieki koleg1 miał dużo dzieci.
  — Skrzetuski zobaczy3 jak szli: nagi dziad z wyrostkiem na przedzie.
  — S3u?1cy doi3 krowe nad stawem, a z wody wyglądało to odwrotnie.
  — Sonet zawiera nedzny opis wsi.
  — Sprochnia3y z1b czasu dotkn1 go swym palcem.
  — Stolic1 Polski przeważnie jest Warszawa.
  — Straszne były te krzy?ackie mordy.
  — Wszyscy czujemy się dobrze z wyjątkiem dziadka, który umar3.

  wiec uważajcie co piszecie hehe

  #78424

  Hades
  Keymaster

  Jacek Soplica po swojej omierci był jakiś nieswoj, ale wiedział że całe rzycie poowieci3 🙂 🙂 🙂 🙂

  #78826

  Hades
  Keymaster

  Pigmeje są to malutcy czarni ludzie, tak jak u nas krasnoludki.
  Dobre mi się obecnie podoba
  EXTRA ❗
  EXTRA ❗
  POZDRO ❗

  #78866

  Hades
  Keymaster

  trzeba uważaa co oie pisze na maturach i nie tylko heheh

  #78876

  Hades
  Keymaster

  Hehe 🙂 spoko 😆

  Bys dosta3 sogacza no ale tutaj niema czego takiego

  Naprawde niezłe 😀

  #78943

  Hades
  Keymaster

  staram się g3opot nie pisać ale chyba nie zawsze mi to wychodzi niewiem nie ja już to oceniam 😀

  #78964

  Gromoz
  Uczestnik

  Mi kiedys przyrafi3a się taka gafa, że pamiętam do dzisiaj. Rownanie w nawiasie, pomno?one za nawiasem przez zero… np. (jakieś rownanie)*0 i ja to liczy3em, pokolei, powolutku, dokładnie, a kiedy skonczy3a się lekcja… hehe
  nie bede kontynuowa3… 🙂

  Pozdro 8)

  #79013

  Hades
  Keymaster

  moją mature z matmy napisałem dzieki kole?ance z tyłu, którą miała … powiem wprost, fajne cycki i duży dekolt. ja zrobilem jedno zadanie, z rachunku prawdopodobienstwa, bo w tym byłem dobry, zresztą jestem do dzisiaj, rozes3a3em je w kilku egzemplarzach po sali (gimnastycznej), a drugie zadanie, jako że siedziałem z tyłu, odwracając się kilkanaocie razy do tyłu, odpisałem od dziewczyny z mi3ym biustem . ona oczywiście chciała mi je napisać na kartce, ale ja nie chciałem

Wyświetla 1 wpisów z $

Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.

Pin It on Pinterest