Kontuzje

Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  anonym 15 lat, 10 miesiące temu.

Wyświetla 1 wpisów z $
 • Autor
  Wpisy
 • #6272

  Hades
  Keymaster

  Nadwyreżenia, skrecenia i naciągniecia mięśni oraz wiezade3.

  Ze zdarzeniami tego typu mamy do czynienia, gdy mięśnie lub stawy zmuszone są do ruchu wykraczającego poza normalne ograniczenia. Konczy się to uszkodzeniem w3okien mięśni i wiezade3. Kontuzje takie są typowe worod osob podejmujących ćwiczenia po d3ugiej przerwie lub w przypadku zaniechania odpowiedniej rozgrzewki. Poważne kontuzje są bardzo bolesne, wymagają udzielenia pierwszej pomocy i fachowej opieki medycznej.

  Chrz1stka stawowa

  Pokrywa konce kooci tworz1cych staw i w wiekszooci stawow jest chrz1stk1 szklistą. Powierzchnia chrz1stki stawowej jest g3adka i owiec1ca. leży ona na warstwie zwapnia3ej chrz1stki 31cz1cej się bezpośrednio z kooci1. Dzieki dużej spre?ystooci chrz1stka stawowa z łatwooci1 odkszta3ca się pod wpływem obciążen przenoszonych w czasie ruchow stawu. Grubooa chrz1stki jest ro?na w zale?nooci od stawu. Orednio wynosi ona 0,5 do 2 mm. Z wiekiem chrz1stka traci spre?ystooa i staje się bardziej ?o3ta i coraz ciensza. Najistotniejsz1 w3asnooci1 chrz1stki stawowej jest jej odpornooa na tarcie. Chrz1stka nie jest unerwiona i nie ma naczyn krwionoonych. Regeneracja chrz1stki nie jest mo?liwa gdyż nie posiada ona ochrzestnej, od ktorej mogłaby postepowaa regeneracja.

  Chrz1stka stawowa ma decydujące znaczenie dla funkcji stawow, szczegolnie konczyn dolnych (lokomocyjnych). Każda choroba chrz1stki oznacza powolne niszczenie stawu zmuszonego do pracy w pozycjach wymuszonych z powodu poszukiwania bezbolesnych torow ruchu. Z czasem prowadzi to do os3abienia elementow stabilizujących staw, co powoduje zwiekszenie swobody ruchu, co jeszcze bardziej przyopiesza przedwczesne zużycie chrz1stki stawowej. Zespo3 przedwczesnego zu?ywania i zużycia chrz1stki stawowej jest znamienny dla wspo3czesnych czasow. Do niedawna, ta wysoce okaleczająca choroba, w ktorej dochodzi do niszczenia chrz1stki stawowej, była domen1 osob starzejących się i starych.

  W chwili obecnej dotyczy już tzw.młodych doros3ych, a nawet m3odzie?y. G3own1 przyczyn1 zespo3u przedwczesnego zużycia chrz1stki są sumujące się przeci1żenia i mikrourazy z powodu otyłooci i prowadzenie mało aktywnego trybu życia, szkodliwe obciążenia mechaniczne stawow z powodu tylko okazjonalnie wykonywanych ćwiczen fizycznych (aerobik, siłownie, ocie?ki zdrowia). Nastepn1 przyczyn1 jest rabunkowa eksploatacja narządu ruchu worod sportowcow zawodowych. Uszkodzenie chrz1stki powinno być rozpoznane i leczone wczeonie, zanim dojdzie do powstania rozleg3ej zmiany zwyrodnieniowej. Niestety nie istnieje ocis3a zale?nooa pomiedzy wielkooci1 i głebokooci1 uszkodzenia chrz1stki, a dolegliwoociami odczuwanymi przez pacjenta. Bardzo wielu sportowcow jest niewrażliwych na bol i nie odczuwają choroby chrz1stki. Prowadzi to niestety w skrajnych przypadkach do zbyt poYnego wykrycia schorzen i w konsekwencji trwa3ego kalectwa.

  Skrecenia stawow

  O skreceniu stawu mowi się, kiedy jest on wywichniety lub wykrecony poza normalny zasieg swojej ruchomooci, np. aż do zerwania cześći utrzymujących go wiezade3.
  Staw to niczym zawias albo przegub, który umo?liwia naszemu cia3u ruch. Każdy staw jest otoczony torebk1 stawow1 i systemem wiezade3, zapewniających mu zwartooa i stabilnooa. W momencie zadziałania siły skretnej na staw (np. podczas gorskich wedrowek lub gry w pi3ke, gdy źle postawimy stope) dochodzi do naciągniecia, naderwania bądź ca3kowitego zerwania aparatu torebkowo-wiezad3owego. Typowymi objawami skrecenia jest szybko pojawiający się obrzek, krwiak i bolowe unieruchomienie skreconego stawu. Najcześćiej obserwuje się skrecenia stawu skokowego, kolanowego i drobnych stawow reki.

  Zwichniecia

  Dotyczy to sytuacji, kiedy siła urazu powoduje, że powierzchnie stawowe przemieszczają się i nie mają ze sobą kontaktu. Czesto jest mylone przez pacjentow ze skreceniem. Objawy są bardzo podobne: bol, szybko narastający obrzek, zniekszta3cenie i niemo?nooa wykonania ruchu w zwichnietym stawie.

  Najcześćiej zwichnieciu ulegają stawy 3okciowe (zwłaszcza u rowerzystow i je?d?1cych na rolkach), barkowe i drobne stawy palcow (spotykane u koszykarzy). Urazy te wymagają szybkiej interwencji lekarskiej. Podejrzewając zwichniecie, należy udaa się do najblizszego szpitala na ostry dy?ur urazowy.

  Kregos3up

  Zazwyczaj doceniamy role kregos3upa dopiero wtedy, gdy zaczyna bolea. A przecież można zawczasu zapobiec przykrym dolegliwoociom.
  Kregos3up składa się z 33 podobnie zbudowanych kregow. Są one od siebie oddzielone tzw. kr1?kami miedzykregowymi, których czeoa obwodowa jest zbudowana z elastycznej i bardzo wytrzyma3ej tkanki w3oknistej, nosz1cej nazwe pierocienia w3oknistego. Orodek kr1?ka wype3niony jest tkank1 miekk1, zwan1 jądrem miażd?ystym.

  Kr1?ki miedzykregowe spe3niają bardzo istotn1 funkcje. Umo?liwiają one zgiecie i wyprost oraz ruchy boczne tulowia, a także amortyzują i 3agodz1 wszelkie wstrz1sy, na jakie narażony jest kregos3up.W kregos3upie wystepują najwieksze przeci1żenia, ktore mogą w niektórych przypadkach (np. podnoszenie cieżaru z pod3ogi samym kregos3upem , gwa3towny skłon) doprowadzia do naruszenia lub przerwania pierocienia w3oknistego. W wyniku tego może dojoa do wysuniecia fragmentu tego? pierocienia lub jądra miażd?ystego i ucisku rdzenia kregowego lub jego korzeni nerwowych.

  Wysuniecie to może nastąpić do tyłu, w kierunku kana3u kregowego lub w bok. W zale?nooci od tego oraz od siły ucisku rdzenia kregowego lub jego korzeni wystepują najcześćiej objawy w postaci silnego bolu w tej okolicy, promieniującego do pooladkow, nieraz do konczyn dolnych, nasilającego się przy każdej probie wykonania ruchu. Czasami wystepuje niedow3ad konczyn dolnych, zaburzenia czucia i funkcji układu wydalania.

  Wytrzymałooa i stabilnooa kregos3upa jest ociole uzale?niona od mięśni i wiezade3 stanowiących pewnego rodzaju anatomiczny gorset stabilizujący. Os3abienie siły mięśni prowadzi do przeci1żenia wiezade3, do nieprawid3owego obciążenia kr1?kow miedzykregowych, zmniejszenia stabilizacji kregos3upa. Moze to wiec być początkiem całego 3ancucha zmian prowadz1cych do utrwalenia wad postawy oraz rozwoju dyskopatii i choroby zwyrodnieniowej kregos3upa.

  Brak aktywnooci ruchowej powoduje zmniejszenie ruchomooci kregos3upa, os3abienie siły mięśni grzbietu, brzucha i pooladkow ważnych w utrzymaniu pionowej postawy.

  Najlepszym i najprostszym sposobem utrzymania kregos3upa w dobrej kondycji jest gimnastyka i aktywny wypoczynek. Ze sportow rekreacyjnych najlepiej uprawiaa p3ywanie i jazde na rowerze, gdyż są to formy ruchu, ktore najmniej obci1?ają kregos3up.

  Duże znaczenie dla zdrowia kregos3upa ma także utrzymanie w dobrej kondycji mięśni tulowia. Zyskuje się to przez systematyczne wykonywanie ćwiczen wzmacniających mięśnie grzbietu i brzucha. Zalecana jest jednak daleko posunieta ostro?nooa w doborze ćwiczen, a w szczegolnooci obciążen treningowych na te partie ciała.

  Najlepiej ćwiczyć tak, aby nasze tetno w czasie treningu wynosi3o co najmniej 120 uderzen na minute. Trening powinien trwaa nie mniej niż 30 min, z uwzglednieniem krotkich przerw na odpoczynek miedzy poszczegolnymi ćwiczeniami. Liczba powtórzeń danego ćwiczenia powinna uwzglednia nasze zaawansowanie w treningach (im wiekszy staż w treningu, tym wieksza liczba powtórzeń). Awiczenia powinny być wykonywane w seriach w maksymalnych zakresach ruchu, ale nie przekraczając granicy bolu.

  Co lubi nasz kregos3up:

  -siedzenie z podpartym odcinkiem ledYwiowym kregos3upa,
  -utrzymywanie postawy wyprostowanej – najlepiej sprobować przed lustrem,
  -systematyczn1 gimnastyke, np. kr1żenie bioder, skłony w przod i tył, w lewo i prawo,
  -krotk1 gimnastyke i rozluYnienie po d3u?szej pracy w pozycji siedzącej lub po d3u?szym staniu

  dr med. Janusz Garlicki

  #89494

  anonym
  Uczestnik

  Serdeczne podziekowania dla Pana Doktórą za napisanie tego artykulu i oczywiscie dla reactora jadrowego hehe 🙂 😆 za umieszczenie go na naszym wspolnym Forum Dyskusyjnym.

  #74870

  Hades
  Keymaster

  tylko tak …wypas lubie fachowosc

  #42908

  Hades
  Keymaster

  Mam pewien problem,chodzi o klatke piersiowa, a mianowicie jeden z moich mięśni piersiowych.Caly problem w tym ze jego dolna czesc, ta przy mostku jest jakas inna,wyglada jakby byla zerwana i brakowalo kawalka tkanki mięśniowej,w pewnym stopniu przypomina ona miesien zebaty.Czy da się ja jakos przywrocic do normalnej formy,(drugi miesien jest raczej w pozadku)pomozcie Proszę!!!!!!!!!

  #42798

  Hades
  Keymaster

  ale nic nie boli? jak nic nie boli, ani nie bylo kontuzji wczesniej to chyba jest to taka twoja uroda
  Swoja droga mozna wiedziec czemu reactor zostal zbanowany? nie mialem czasu wpadac na forum i nie wiem co się dzialo jakis czas

  #42016

  Hades
  Keymaster

  Mam cos z barkiem tylko nie wiem co nie boli ale wyglada takjakby mi się przesunal albo cos bo wyczowam po jednej stronie jakby okragly guz czy cos? Mial ktos cos takiego?

Wyświetla 1 wpisów z $

Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.

Pin It on Pinterest