Nasze zapasnicze nadzieje olimpijskie

Ten temat zawiera 0 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Hades 16 lat, 10 miesiące temu.

Wyświetla 1 wpis z $
 • Autor
  Wpisy
 • #1858

  Hades
  Keymaster

  uMarek Garmulewicz/u

  Marek Garmulewicz po raz czwarty będzie startowa3 w Igrzyskach Olimpijskich. W swoim debiucie na olimpijskiej macie był 7., w swoim ostatnim wystepie już 4. Teraz nie wypada już nie zdobyć olimpijskiego medalu w kategorii 120 kg.

  Urodzony: 22.01.1968 r. w Mozgawie
  Klub: Slavia Ruda Ol1ska, Ol1sk Milicz, Piast Wola, Megavolt Koszalin
  Kategoria wagowa: 120 kg
  Trener klubowy: Adam Sad3yk

  Marek Garmulewicz to nestor polskiego zapaonictwa. Jako pierwszy polski wolniak zdobył złoto w imprezie seniorskiej rangi Mistrzostw Europy i Owiata, a konkretnie jest trzykrotnym mistrzem Starego Kontynentu. Razem z W3adys3awem Stecykiem i Adamem Sandurskim zapisał piekn1 karte w historii naszych zapasow w stylu wolnym. Co ważne, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Wymarzonym ukoronowaniem jego bogatej kariery byłby kr1żek olimpijski…

  – Dla mnie Marek to facet z ogromna charyzm1, który po kontuzjach i innych przeciwnoociach losu potrafi3 pozbieraa się do kupy – mowi niegdyo trener Garmulewicza w Ol1sku Milicz, obecnie trener kadry juniorow, Ryszard Kozyrski.

  – Przypuszczam, że w koncowce swojej kariery sportowej zrobi medal olimpijski. To znaczy ja tego nie przypuszczam, jestem tego pewien! Prac1, jak1 teraz wykonuje, pokazuje, że daży do tego celu. Po tylu latach treningow i wyrzeczen w wystarczającym stopniu dojrza3 do tego, by zdobyć kr1żek na igrzyskach.

  Co nie mniej istotne, Marek to człowiek, który potrafi się mobilizowaa. On bardzo pragnie tego medalu olimpijskiego. A już samo chciea to bardzo dużo. Niejeden młody zawodnik powinien brać z niego przyklad, z pracy, jak1 wykonuje na treningach, zgrupowaniach. To właściwie jedyny wzor w Polsce naprawde godny naoladowania. Marek jak mało kto zas3u?y3 sobie na medal olimpijski i dzien, w którym go zdobedzie, stanie się chyba najszczeoliwszym w jego ?yciu – twierdzi Ryszard Kozyrski.

  Garmul na swoj pierwszy tytu3 mistrza Europy pracowa3 12 lat. – Nie ?a3uje tego czasu. Lubie mieć owiadomooa, że wszystko, co osi1gn13em zawdzieczam sobie – twierdzi zapaonik. Zdobywając mistrzostwo Starego Kontynentu w 1994 roku i 1996, startowa3 z kontuzjami bądź tu? po nich.

  – Dlatego też walczy3em inaczej niż zwykle, bardziej ekonomicznie. Straci3a na tym widowiskowooa, wartooa techniczna tego, co robilem na macie. Byłem natomiast w pe3ni skoncentrowany. Tego właśnie elementu, pe3nej koncentracji, wyczucia chwili zabrak3o mi podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. Jecha3em na nie w roli jednego z głównych pretendentow do tytu3u mistrza olimpijskiego, w najgorszym razie medalisty igrzysk.

  Tymczasem w trzeciej walce, z Iranczykiem, do sukcesu zabrak3o mi 27 sekund. Gdyby walka zakonczy3a się w tym momencie wygra3bym decyzją sedziow. Moment zagapienia, niespodziewana strata trzech punktow były już nie do odrobienia. Miast fina3u – tylko pi1te miejsce. To i tak postep – w Barcelonie byłem siodmy – mowi Garmulewicz.

  Na IO w Sydney w 2000 roku zawodnik był czwarty. Jeśli chodzi o igrzyska, nastepuje wiec sta3a progresja uzyskiwanych wynikow. Warto by było zachowaa te tendencje…

  Najwieksze sukcesy:

  M3odzie?owe Mistrzostwo Polski (1989, 1990, 1991)
  Puchar Polski Seniorow (2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
  Miedzynarodowe Wicemistrzostwo Polski seniorow (2000)
  Mistrzostwo Polski seniorow (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002)
  br1z Mistrzostw Polski Seniorow (2001)
  2. miejsce w Memoriale im. Zio3kowskiego (2001)
  Miedzynarodowe mistrzostwo Polski seniorow (2002)
  1. miejsce w Memoriale im. Zio3kowskiego (2002)

  7. miejsce IO w Barcelonie (1992)
  Mistrzostwo Europy (1994, 1996, 2000)
  5. miejsce IO w Atlancie (1996)
  Wicemistrzostwo Europy (1997, 1998)
  Wicemistrzostwo owiata (1998)
  br1zowy medal Mistrzostw Owiata (1999)
  4. miejsce IO w Sydney (2000)
  4. miejsce w turnieju kwalifikacyjnym do IO w Atenach (2004)

  Opracowa3: Miko3aj Jarocki/Magazyn Zapaonik

  ————————————————————————————-

  uKrystian Brzozowski/u

  Krystian Brzozowski wywalczy3 kwalifikacje olimpijsk1 podczas turnieju w Bratys3awie. Jest wyomienitym technikiem, który jeszcze przed wejociem na mate ma rozpracowanego rywala. Wystartuje w kategorii 74 kg.

  Urodzony: 20.02.1982 r. w Namysłowie
  Klub w karierze: Orze3 Namysłow, Gornik Leczna
  Kategoria wagowa: 74 kg
  Trener klubowy: Piotr Garbal

  Wielka nadzieja polskich zapasow od lat marzy3a o udziale w Igrzyskach Olimpijskich. Krystian Brzozowski jeszcze jako młody ch3opak zrobil sobie tatuaż na nodze, ktor1, tak na marginesie, ma okazje chwycia bardzo niewielu przeciwnikow!

  Jest wyomienitym technikiem, każdego zawodnika ma przemyolanego jeszcze przed walk1. Sam mowi, że gdy wchodzi na mate, zna pierwsze 500 ruchow swojego przeciwnika…

  Krystian Brzozowski jest pierwszym sportowcem w 25-letniej historii Gornika Leczna, który wywalczy3 kwalifikacje olimpijsk1 i najprawdopodobniej będzie reprezentowa3 Polske w atenskich igrzyskach. Bo musimy pamietaa, że zdobycie kwalifikacji przez ktoregokolwiek z zawodnikow nie jest rownoznaczne z tym, że to on, a nie kto inny, wystartuje w Grecji.

  Przypominamy, nominacja nie jest imienna, jest dla panstwa i na igrzyska pojad1 zapaonicy nie za dotychczasowe zas3ugi, ale ci, ktorzy prezentują obecnie najlepsz1 forme.

  Brzozowski, podobnie? jak Garmulewicz, wywalczy3 paszport olimpijski na zawodach kwalifikacyjnych w Bratys3awie. – Musia3em stoczya tam piea pojedynkow – powiedział Krystian.

  – Gdyby nie moment nieuwagi pod koniec awierafina3owej walki z Amerykaninem Joe Williamsem, kiedy prowadzi3em już 3:0, mogłem być pierwszy, a nie pi1ty. Najważniejsze, że osi1gn13em cel i teraz spokojnie bede mogł pracowaa nad uzyskaniem najwyższej formy na igrzyska. Moim celem jest medal – dodał zapaonik.

  22-letni Brzozowski do zapasow trafi3 mając 10 lat. Jego pierwszym trenerem w Orle Namysłow był Wiktor Kaligin. Od czterech lat jest zapaonikiem Gornika Leczna, gdzie szkoleniowcami są Piotr Garbal i Grzegorz Kulesza. W kategoriach m3odzikow i kadetow siega3 po laury w Mistrzostwach Owiata i Europy.

  Przed dwoma laty, jako junior wywalczy3 w Tiranie wicemistrzostwo Europy. Najwiekszym jak dotąd osi1gnieciem worod seniorow było zajecie pi1tego miejsca w Mistrzostwach Europy w Rydze w 2003 roku.

  Najwieksze sukcesy:

  Mistrzostwo Polski kadetow (1996, 1997, 1998)
  Mistrzostwo Polski juniorow (1998, 1999, 2000, 2001)
  Miedzynarodowe Mistrzostwo Polski juniorow (2000, 2001, 2002)
  3. miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorow (2000)
  Puchar Polski Juniorow (2000, 2001)
  Mistrzostwo Polski seniorow (2001, 2002, 2003)
  M3odzie?owe Mistrzostwo Polski (2002, 2003)
  Puchar Polski Seniorow (2002, 2003, 2004)
  Miedzynarodowe Wicemistrzostwo Polski seniorow (2003)

  Mistrzostwo owiata kadetow (1997)
  2. miejsce w Mistrzostwach Owiata Kadetow (1998)
  2. miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorow (2002)
  5. miejsce w turnieju kwalifikacyjnym do IO w Atenach (2004)

  Opracowa3: Miko3aj Jarocki/Magazyn Zapaonik

  ————————————————————————————-

  uBart3omiej Bartnicki/u

  Bart3omiej Bartnicki jako pierwszy z zapaonikow w stylu wolnym zakwalifikowa3 się do Aten. – Jade, by wygraa – deklaruje młody polski zapaonik.

  Urodzony: 26.05.1981 r. w Bydgoszczy
  Klub: Gwiazda Bydgoszcz, W3okniarz LodY
  Kategoria wagowa: 96 kg
  Trener klubowy: paweł Krupinski

  Z trojki wolniakow , ktorzy wystartują w Atenach, jako pierwszy zakwalifikowa3 się do igrzysk, zajmując 7. miejsce w ubieg3orocznych Mistrzostwach Owiata w Nowym Jorku (z tamtych zawodow nominacje olimpijsk1 uzyskiwa3o pierwszych dziesieciu zawodnikow z każdej kategorii wagowej plus Grek).

  Nie musiał kwalifikowaa się z Bratys3awy lub Sofii, miał zatem najwiecej czasu na przygotowanie się do g3ownej imprezy 2004 roku, a zarazem wynikający z tego komfort psychiczny.

  – Jade, by wygraa – zapowiada Bartnicki. Jego najbardziej oddany kibic – ojciec, tonuje jednak nastroje. – Bede zadowolony, gdy Bartek wejdzie do pierwszej dziesi1tki. W moim przekonaniu już to byłoby sporym sukcesem – twierdzi W3adys3aw Bartnicki. A jak będzie? Zobaczymy…

  Jeszcze kilka lat temu po przegranych walkach p3aka3. Zawzi13 się wtedy w sobie i trenowa3 do upad3ego. Praca na zajeciach przynios3a efekty. W kategorii juniora wygrywa3 wszystkie zawody krajowe. Później bywa3o ro?nie. Na ogo3 zawsze wraca3 z zawodow z medalem.

  Z Mistrzostw Polski seniorow zwyk3 przywozia srebrne kr1?ki. W swojej kolekcji ma je już trzy. Jakoo za każdym razem brak3o szcześćia, by stan1a na najwy?szym stopniu podium. Bartek jest jednak młodym zawodnikiem i zapewne będzie mu dane siegn1a po prymat najlepszego wolniaka w kraju w swojej kategorii wagowej.

  Moze nastąpi to już w tym roku? Tegoroczne Mistrzostwa Polski odbeda się 10-12 września w Brzegu Dolnym. Oby Bartnicki walczy3 w nich jako medalista Igrzysk Olimpijskich…

  Najwieksze sukcesy:

  Mistrzostwo Polski kadetow (1997)
  Mistrzostwo Polski juniorow (1998, 1999, 2000, 2001)
  Miedzynarodowe Mistrzostwo Polski kadetow (1997)
  Miedzynarodowe Mistrzostwo Polski juniorow (1998, 1999, 2000, 2001)
  M3odzie?owe Mistrzostwo Polski (2000, 2002)
  Wicemistrzostwo Polski seniorow (2000, 2001, 2003)
  2. miejsce w Pucharze Polski Seniorow (2004)

  3. miejsce na turnieju FILA klasy A w Ostii (2002)
  2. miejsce w Memoriale im. Zio3kowskiego (2003)
  7. miejsce w MO Seniorow (2003)

  Opracowa3: Miko3aj Jarocki/Magazyn Zapaonik

  ————————————————————————————-

  uMarek Sitnik/u

  Marek Sitnik wystartuje w turnieju zapaoniczym podczas IO w Atenach. To drugi start zapaonika (styl klasyczny) WKS Ol1sk Wroc3aw w zawodach tej rangi. Sitnik ma za sobą start w IO w Sydney.

  Marek Sitnik trenuje od 1986 roku. Rozpocz13 w rodzinnym Olsztynie w klubie KS Budowlani u trenera Boles3awa Jurewicza. Do wroc3awskiego Ol1ska przeprowadzi3 się w szkole oredniej i kontynuowa3 treningi pod okiem Jerzego Adamka. Sukcesy osi1ga3 już w kategorii juniorow, zdobywając dwa srebrne medale.

  W 2000 roku uczestniczy3 w IO w Sydney. Wystep był ryzykowny, bo Marek Sitnik walczy3 w wadze do 130 kilogramow, waż1c zaledwie 105. Obecnie rywalizuje w swojej naturalnej wadze 96 kg.

  Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wroc3awiu. Jego pasje to kino i gotowanie. Twierdzi, że potrafi ugotowaa każda zupe i wszelkie potrawy z kurczaka. Pomaga w ten sposob swojej ?onie Anecie i imponuje swojemu trzyletniemu synowi Micha3owi. W wolnych chwilach grywa na gie3dzie.

  NAJWIEKSZE OSIYGNIECIA:

  1m. AMO – 2002
  5m. ME – 2002
  6m. MO – 2001
  Uczestnik IO w Sydney – 2000
  2x2m. AMO – 2000, 2001
  2x2m. MEJ – 1995, 1994

  ————————————————————————————-

  uRyszard Wolny/u

  Ryszard Wolny będzie reprezentowa3 Polske na igrzyskach olimpijskich w Atenach w zapasach klasycznych. Polak wystartuje w kategorii 66 kilogramow.

  Ryszard Wolny wystąpi w Atenach na pi1tej w swojej karierze olimpićdzie. Swego czasu Wolny powiedział Magazynowi Zapaonik : Lec1c na igrzyska do Atlanty w 1996 roku, nie myola3em kategoriami – ja wam wszystkim pokaże. Z takim nastawieniem jechalem na olimpićde w Barcelonie w 1992 roku. Tam byłem zresztą bardzo bliski zdobycia medalu, ale za bardzo tego chciałem. A wiadomo, jak się czegoś bardzo pragnie, to najcześćiej nic z tego nie wychodzi . Zabrzmi to pewnie nieco przewrotnie, ale Rysiek może nie chciej za bardzo w Atenach, a… będzie dobrze!

  – Zawsze na Mistrzostwa Owiata, Europy i na igrzyska jedzie się z myol1, by stan1a na podium. Ale przecież to sport, a każda olimpićda przynosi nowych mistrzow. Kontuzja nie pozwoliła mi wywalczya medalu podczas ubieg3orocznych MO. Dlatego w Grecji powalcze o medal. Wiem, co musze poprawia, co zmienia przygotowaniu poszczegolnych partii mięśniowych – uważa zapaonik Unii Raciborz.

  Najwiekszym sukcesem Wolnego jest złoty medal olimpijski wywalczony na igrzyskach w Atlancie w 1996 roku. – Pojechalem do USA dzieki dzikiej karcie , w ostatniej chwili. Dowiedziałem się o tym siedem dni przed wylotem. W dodatku zacze3o się nieszczeoliwie, bo na początek wylosowa3em Wegra Attile Repke, z którym wcześniej nigdy nie wygra3em. Pokona3em go jednak 4:3 i zacząłem się cieszya. Tymczasem Wegrzy zło?yli protest. Nigdy wcześniej nie rozstrzygnieto protestu na moją korzyoa, wiec na wiele nie liczy3em. Wynik walki zmieniono – tyle że na 7:1 dla mnie. Potem przyszły zwyciestwa z Kubanczykiem, Uzbekiem. W finale walczy3em z Francuzem (Ghanim Yolouzem), z którym wcześniej przegra3em na ME. Od poczatku chciałem wzi1a rewan?, tym bardziej, że nie bardzo za sobą przepadaliomy. Wygra3em fina3ow1 walke. W drodze na podium Francuz powiedział mi, że byłem nie do pokonania. Nie wiem, czy mnie stać byłoby na taki gest. Zostaliomy od tego momentu przyjacio3mi – opowiada zapaonik, który paszport olimpijski do Aten wywalczy3 13 marca br. w turnieju kwalifikacyjnym w Taszkiencie.

  Jest spora szansa, że sukcesy na zapaoniczych matach będzie odnosi3 obecnie 14-letni syn mistrza – Mateusz, który cwiczy codziennie i jak twierdzi Wolny, wiecej niż on w tym okresie.

  Urodzony: 24.03.1969 r. w Raciborzu
  Kluby w karierze:,/b> Unia Raciborz
  Kategoria wagowa: 66 kg
  Trener klubowy: Piotr Starzynski

  Najwieksze sukcesy:

  krajowe – mistrzostwo Polski seniorow (1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001), wicemistrzostwo Polski (1990, 1991), br1zowy medal Mistrzostw Polski (1992, 2003, 2004), 3. miejsce w Memoriale im. Pytlasinskiego (1993), miedzynarodowe mistrzostwo Polski seniorow (1993, 1998, 1999, 2003), Puchar Polski Seniorow (1994, 1997), br1zowy medal Miedzynarodowych Mistrzostw Polski Seniorow (1997), 1. miejsce w Memoriale im. Pytlasinskiego (1998, 2000), 3. miejsce w Pucharze Polski Seniorow (2003);
  miedzynarodowe – start w IO w Seulu (1988), mistrzostwo Europy juniorow (1987), mistrzostwo Europy (1989), br1zowy medal Mistrzostw Europy (2000), br1zowy medal Mistrzostw Owiata (2000), 7. miejsce IO w Barcelonie i Sydney (1992, 2000), wicemistrzostwo Europy (1995, 1999), mistrzostwo olimpijskie w Atlancie (1996).

  Opracowa3: Opracowa3: Miko3aj Jarocki/ Magazyn Zapaonik

  ————————————————————————————-

  uW3odzimierz Zawadzki/u

  W3odzimierz Zawadzki w Atlancie zdobył już olimpijskie złoto, ale nadal myoli o olimpijskich medalach. W Atenach będzie walczy3 w zapasach klasycznych w wadze 60 kilogramow.

  W3odzimierz Zawadzki zapasy zacz13 uprawiaa w Orle Wierzbica pod kierunkiem trenera Mariana Osinskiego. Nastepnie trafi3 do warszawskiej Legii. – W Orle trenowanie zapasow traktowa3em jako fajn1 przygode. Ale przyszed3 pobor do wojska i nale?a3o podjąa decyzje – albo zawiesia kariere sportow1, ods3u?ya swoje dwa lata i poźniej wrocia do zapasow, albo iść do Legii. Wybrałem drug1 opcje, bo dwa lata stanowi3yby zbyt du?1 przerwe w treningach, sportowej rywalizacji i z pewnośći1 nie osi1gn13bym tego, co osi1gn13em – wspomina Zawadzki.

  W Legii zacz13 odnosia pierwsze sukcesy. A zacze3o się od pierwszego miejsca w Mistrzostwach Europy w 1991 r. Od tamtego sukcesu koledzy zaczeli nazywac go „Diabe3” od niesamowitej woli walki i charyzmy w d1żeniu do celu sportowego.

  Najwiekszym osi1gnieciem Zawadzkiego było złoto Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku, gdzie stoczy3 kilka „heroicznych” walk w drodze do tytu3u. Jest bardzo utytu3owanym zawodnikiem. Posiada bardzo wiele osi1gniea sportowych. Do pe3ni szcześćia brakuje mu jedynie tytu3u mistrza owiata.

  W Legii trenowa3 pod okiem Boles3awa Dubickiego, a obecnie trenuje go Ksawery Biederman. W kadrze narodowej pierwsze kroki stawia3 pod okiem trenera Stanis3awa Krzesinskiego, ktoremu zawdziecza bardzo wiele, nastepnie Ryszarda Owierada, teraz Jozefa Tracza.

  Zapasy są dla Zawadzkiego niemalże wszystkim. – Nie mam czasu na hobby. Wiekszość mojego czasu spedzam na zgrupowaniach kadry. Tam w wolnych chwilach przede wszystkim gramy w karty w tysi1ca na krzy?, bryd?a, remika i czytamy. Dodam, że w karty nie gramy na pieniądze. Najwyżej o symboliczn1 kawe, coca-cole. Nie chodzi nam o hazard, ale o to, by jakos „zabia czas”.

  Igrzyska w Atenach beda czwartą olimpićd1 , w ktorej wystartuje „Diabe3”. Z3oto zdobył w swym drugim starcie olimpijskim, warto byłoby wiec przeplataa udane wystepy… – Wiadomo, każdemu marzy się powielanie swoich najwiekszych sukcesow. W tym celu przygotowujemy się do kolejnych imprez. W moim przypadku wystep w Atenach będzie ostatnim startem w kadrze. Zależy mi, aby udanie zakonczya reprezentacyjn1 kariere – mowi zapaonik.

  – Po Atenach bede musiał pod1a decyzje odnośnie jej zakonczenia. Na pewno nieco sobie „poluzuje”, nie bede trenowa3 „na takich obrotach” jak do tej pory. W koncu już nie bede przygotowywa3 się do głównych imprez, typu Mistrzostwa Europy i Owiata. Bardziej zależy mi na tym, by stać się pomocnym dla m3odszych kolegow. Spedzi3em tyle lat na macie, wiec bede w stanie skorygowaa ich technike, cos podpowiedzieć. Moze uda mi się wylansowaa mojego nastepce. Trzeba powoli ustepowaa miejsca m3odszym i szykowaa ich do igrzysk w Pekinie w 2008 roku – stwierdza Zawadzki.

  A w miedzyczasie „Diabe3” zapewne napisze do konca prace magistersk1, poowiecon1… jego w3asnej osobie i do31czy do zaszczytnego grona absolwentow Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie…

  Urodzony: 28.09.1967 r. w Wierzbicy
  Kluby w karierze: Orze3 Wierzbica, Legia Warszawa
  Kategoria wagowa: 60 kg
  Trener klubowy: Ksawery Biederman

  Najwieksze sukcesy:,/b>

  krajowe – br1zowy medal Mistrzostw Polski Seniorow (1989, 1993), mistrzostwo Polski seniorow (1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004), miedzynarodowe mistrzostwo Polski seniorow (1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001), 1. miejsce w Memoriale im. Pytlasinskiego (1993, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003), Puchar Polski Seniorow (1993, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002), 2. miejsce w Pucharze Polski Seniorow (1994), 2. miejsce w Memoriale im. Pytlasinskiego (1994, 1996), br1z Miedzynarodowych Mistrzostw Polski Seniorow (2003);
  miedzynarodowe – mistrzostwo Europy (1991, 1995, 1999), 4. miejsce IO w Barcelonie (1992), br1zowy medal Mistrzostw Owiata (1994, 1997), wicemistrzostwo igrzysk wojskowych (1995), wicemistrzostwo owiata (1995, 2002), mistrzostwo olimpijskie w Atlancie (1996), 19. miejsce IO w Sydney (2000), br1zowy medal Mistrzostw Europy (2001).

  Opracowa3: Miko3aj Jarocki/ Magazyn Zapaonik

  ————————————————————————————-

  uDariusz Jab3onski/u

  Dariusz Jab3onski, obok W3odzimierza Zawadzkiego i Marka Sitnika, nominacje olimpijsk1 wywalczy3 już podczas ubieg3orocznych Mistrzostw Owiata. To on zdobywając w Creteil złoty medal uratowa3 honor polskich zapasow w 2003 roku. Po dziewieciu latach przerwy us3yszeliomy na Mistrzostwach Owiata „klasykow” Mazurka D1browskiego. Teraz właśnie z jego osobą wi1żemy nasze najwieksze nadzieje w Atenach.

  Zresztą nie są one bezpodstawne, skoro na najwy?szym podium tegorocznych igrzysk widz1 che3mianina fachowcy z amerykanskiej telewizji CBS. Darka też interesuje tylko jedno. – Cel jest jeden! – mowi zapaonik. – Dlatego też ostatnimi czasy wszystko zostało podporządkowane igrzyskom. Inne sprawy zeszły na dalszy plan. Chc1c bowiem zdobyć medal w Atenach, trzeba o wszystkim zapomniea, zalozyc klapki na oczy i skupić się tylko na jednym – t3umaczy Jab3onski.

  Dalibyomy wszystko, aby po powrocie z Aten na Okeciu działy się identyczne sceny jak te, których byliomy owiadkami po przylocie reprezentacji z Creteil. Andrzej Supron też nie miałby pewnie nic przeciwko temu, by na jego skorzan1 kurtke przypadkowo ponownie pola3y się strugi szampana…

  Do tego jest jeszcze daleka droga. Przed „Jabolem”, zresztą podobnie jak przed pozostałymi olimpijczykami, kilka zgrupowan oraz startow kontrolnych. Teraz najważniejsze jest, aby jak najlepiej przepracowaa okres dziel1cy nas do igrzysk.

  Jab3onski, jak przystalo rodowitemu che3mianinowi, swoje pierwsze kroki w zapasach stawia3 w miejscowym Gryfie, poźniej przemianowanym na Cement-Gryf. Jego pierwszym trenerem był obecny prezydent Che3ma, Krzysztof Grabczuk. Darek w swoim bogatym dorobku ma już m.in. mistrzostwo owiata (2003), mistrzostwo Europy (1997) i osiem tytu3ow mistrza Polski. Igrzyska w Atenach beda trzeci1 olimpićd1 w jego dotychczasowej karierze.

  Na tym froncie nie może pochwalia się sukcesami porownywalnymi z kolegami z kadry – Zawadzkim, Wolnym, Wronskim. Ale przecież „nie od razu Krakow zbudowano”. Moze podobnie jak w przypadku Wolnego, powiedzie mu się za trzecim razem…?

  Urodzony: 28.04.1973 r. w Che3mie
  Kluby w karierze: Cement-Gryf Che3m
  Kategoria wagowa: 55 kg
  Trener klubowy: Jan Potocki

  Najwieksze sukcesy:

  krajowe – m3odzie?owe mistrzostwo Polski (1992, 1993, 1996), br1zowy medal Mistrzostw Polski Seniorow (1992), Puchar Polski Juniorow (1993), wicemistrzostwo Polski seniorow (1993), miedzynarodowe mistrzostwo Polski seniorow (1993, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003), Puchar Polski Seniorow (1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002), mistrzostwo Polski seniorow (1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004), 1. miejsce w Memoriale im. Pytlasinskiego (1996, 2000), 3. miejsce w Memoriale im. Pytlasinskiego (1997);
  miedzynarodowe, – 4. miejsce Mistrzostw Europy Juniorow (1989), wicemistrzostwo owiata juniorow (1990), 8. miejsce IO w Atlancie (1996), mistrzostwo Europy (1997), wicemistrzostwo Europy (1999), 19. miejsce IO w Sydney (2000), br1zowy medal Akademickich Mistrzostw Owiata (2000), br1zowy medal Mistrzostw Europy (2001, 2002), mistrzostwo owiata (2003).

  Opracowa3: Miko3aj Jarocki/Magazyn Zapaonik

  ————————————————————————————-

Wyświetla 1 wpis z $

Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.

Pin It on Pinterest