Urazy glowy

Ten temat zawiera 0 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Hades 16 lat, 11 miesiące temu.

Wyświetla 1 wpis z $
 • Autor
  Wpisy
 • #6519

  Hades
  Keymaster

  Kto, gdzie, kiedy…
  Do urazow gLowy może dojsa praktycznie w każdym rodzaju sportu, zarowno wsrod profesjonalnych sportowcow, jak i amatorow.
  Najbardziej narażeni na urazy gLowy są uczestnicy sportow kontaktowych, takich jak ro?norodne style walk np. boks, czy karate. Inne dyscypliny o stosunkowo dużym prawdopodobienstwie urazu to hokej, narciarstwo, snowboarding, jazda konna, kolarstwo, sporty motorowe, ale także pi3ka no?na (np. przy uderzeniu pi3ki głowa – zwłaszcza przy nieprawid3owej technice gry, a tym bardziej, gdy gra odbywa się podczas deszczu, kiedy pi3ka jest mokra i cie?ka), czy lekkoatletyka. Dosa specyficzna grupa sportow, ktorej popularnosa coraz bardziej wzrasta, a którą zwiazana jest z wysokim ryzykiem urazow gLowy są tzw. sporty ekstremalne np. skoki na banji, kanioning, wspinaczka, paralotniarstwo itp.

  W zależnosci od siły urazu, ale także od mechanizmu w jakim powsta3 może dojsa do ro?norodnych zaburzen w funkcjonowaniu Osrodkowego Uk3adu Nerwowego (czyli mozgowia i rdzenia kregowego).

  Najważniejszym czynnikiem mowiacym nam o wielkosci uszkodzenia Osrodkowego Uk3adu Nerwowego jest stan przytomnosci osoby poszkodowanej.
  Lekarze pos3uguja się, w celu oceny swiadomosci pacjenta Skala ¦pićczki Glasgow. Jest to skala, ktorej kryteria oceny opieraja się na reakcji ruchowej, słownej oraz otwarcia oczu na bodziec słowny lub bolowy.

  Objawy
  Jeżeli doszło do urazu gLowy bez utraty przytomnosci, poszkodowany pamieta okolicznosci urazu, wystepuja jednak nudnosci (czasem nawet wymioty), sennosa, należy przerwaa trening, poszkodowanego obserwowaa i nie pozostawiaa samemu, wskazana jest także konsultacja z lekarzem.

  Jeżeli bezposrednio po doznanym urazie dojdzie do krotkotrwa3ej utraty przytomnosci (zazwyczaj trwajacej od kilku sekund do kilku minut), a także do niepamieci okolicznosci samego urazu (czesto rownież wydarzen bezposrednio go poprzedzajacych i po nim nastepujacych), a nastepnie powroci pe3ny stan swiadomosci, oraz co niezwykle ważne nie wystapić inne zaburzenia w działaniu układu nerwowego (pamietaj, musi stwierdzia to lekarz!) to najprawdopodobniej mamy do czynienia ze wstrzasnieniem mozgu.

  Niezale?nie jednak od tego czy badana osoba jest przytomna czy nie – uraz gLowy może pociagaa za soba poważne komplikacje!

  Czasami brak zaburzen neurologicznych nie wyklucza obecnosci zmian pourazowych, dlatego każdy pacjent po urazie gLowy powinien być zbadany przez lekarza, który może zalecia wykonanie dalszych badan.
  Pacjent z rozpoznanym wstrzasnieniem mozgu nie powinien pozostawaa sam przez 24h, ze wzgledu na mo?liwosa wystapienia opo1nionych nastepstw urazu.
  Stopniowy powrot do pe3nej aktywnosci trwa ok. 2 – 3 dni.

  Niepokoj powinny budzia nastepujace objawy:
  1. narastajacy bol gLowy,
  2. nudnosci,
  3. wymioty,
  4. sennosa,
  5. zaburzenia orientacji,
  6. nierowna szerokosa 1renic

  Bardzo ważnym elementem oceny jest fakt narastania tych objawow w czasie.
  Objawy te moga wskazywaa na narastanie cisnienia wewnatrz czaszki.
  Czaszka jest sztywna puszka mieszczaca mozg – jesli dojdzie do uszkodzenia naczyn w jej wnetrzu (lub wystapi w wyniku urazu obrzek mozgu), wylewajaca się z nich krew będzie uciskaa mozg, powodujac ciag3y wzrost cisnienia. Taka sytuacja jest stanem bezposredniego zagrożenia życia – poszkodowany musi być leczony w szpitalu. Czesto jedynym wyjsciem jest natychmiastowa operacja.

  Jeżeli bezposrednio po urazie chory straci3 przytomnosa (nie rusza się, nie odpowiada na pytania, ma zamkniete oczy) należy natychmiast wezwaa pogotowie. Taki chory powinien być jak najszybciej przewieziony do szpitala celem diagnostyki (tomografia komputerowa, badanie neurologiczne) i czesto natychmiastowego leczenia.
  Krwawienie lub wyciek p3ynu mozgowo-rdzeniowego z nosa lub uszu – sugeruje złamanie podstawy czaszki i uszkodzenie istotnych nerwow. Najczesciej jest ono zwiazane z silnym urazem struktur wewnatrzczaszkowych.

  Pamietaj!
  Nawet po silnym urazie sportowiec może być przejsciowo przytomny, ale zwykle siła urazu, jest zwiazana z długoscia okresu nieprzytomnosci.

  To bardzo istotne, by osoba nieprzytomna miała wolne drogi oddechowe i oddycha3a normalnie – niedro?nosa drog oddechowych po3aczona ze stanem nieprzytomnosci może szybko prowadzia do zgonu. Gdy oddychanie (i praca serca) zatrzymuja się na okres 3-5 minut – dochodzi do nieodwracalnych uszkodzen mozgu.

  Jesli poszkodowany oddycha należy u3o?ya go na boku w pozycji tzw. bocznej ustalonej (na lewym boku, z lewa reka za plecami, lewa noga zgieta do kata prostego w stawach biodrowym i kolanowym; prawa d3on pod lewym policzkiem).
  Zalecenia tego nie należy stosowaa w wypadku jakiegokolwiek podejrzenia urazu kregos3upa

  Gdy poszkodowany nie oddycha – natychmiast rozpoczaa sztuczne oddychanie!

  Jak najszybciej zorganizowaa transport do szpitala (zadzwonia po pogotowie!), nieprzytomnego okrya, nie podawaa nic do picia i nie pozostawiaa bez opieki.

  Sztucznego oddychania usta-usta i masażu posredniego serca – powinien nauczya się każdy – gdy nie ma fachowcow to jedyna skuteczna pomoc.

  Niestety u czesci wyleczonych pacjentow wystepuje tzw. zespo3 pourazowy (także po lekkich urazach gLowy). Charakteryżuje się on:
  – bolami gLowy,
  – zawrotami gLowy,
  – zaburzeniami pamieci,
  – nudnosciami,
  – podwojnym widzeniem,
  – szumem (lub „dzwonieniem&#8221 w uszach,
  – zaburzeniami uwagi,
  – zmianami osobowosci.

  U niektórych poszkodowanych objawy te z czasem mijaja. Istnieje jednak pewna grupa pacjentow, u których leczenie zespo3u pourazowego jest długotrwa3e.

  Ze wzgledu na przedstawione powyżej wiadomosci, z których jasno wynika, i? urazow gLowy nawet tych najs3abszych nie można bagatelizowaa, jak najbardziej celowe wydaje się wprowadzenie profilaktyki i minimalizowanie możliwosci urazow.
  Można to osiagnaa m.in. poprzez:
  1. używanie kaskow ochronnych,
  2. korzystanie z profesjonalnego, bezpiecznego sprzetu sportowego,
  3. treningi pod opieka doswiadczonego instruktórą.

  1rod3o: http://www.poradnikmedyczny.pl

Wyświetla 1 wpis z $

Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.

Pin It on Pinterest