Wpływ redukcji masy ciała u zapasnikow na …

Ten temat zawiera 0 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Hades 16 lat, 10 miesiące temu.

Wyświetla 1 wpis z $
 • Autor
  Wpisy
 • #1872

  Hades
  Keymaster

  Wp3yw redukcji masy ciała u zapaonikow na wybrane parametry endokrynne

  Stanis3aw Bary3a (1), Romuald Lewicki (2)
  1) Samodzielny Publiczny Zespo3 Opieki Zdrowotnej, Che3m
  Poradnia Sportowo-Lekarska, Che3m
  2) Zak3ad Medycyny Sportu i Wychowania Fizycznego
  Wojskowa Akademia Medyczna, LodY

  Wp3yw redukcji masy ciała u zapaonikow na wybrane parametry endokrynne

  S3owa kluczowe: redukcja masy ciała, zapaonicy, poziom testosteronu
  Key words: body mass reduction, wrestlers, testosterone concentration

  Streszczenie

  Restrykcje ?ywieniowe, powszechne w dyscyplinach sportowych z obowi1zującymi limitami wagowymi, powodują obniżenie masy ciała wskutek redukcji niektórych komponentow tkankowych. Obserwacji poddano 16 zapaonikow z grupy seniorow, w ro?nych fazach cyklu szkoleniowego, w celu zbadania zale?nooci miedzy procentow1 zawartooci1 tkanki tłuszczowej a poziomem testosteronu w surowicy krwi, podobnej do tej, jaka wystepuje u meskich anorektykow. Ocen dokonano bezpośrednio przed walkami eliminacyjnymi, kiedy to zawodnicy, w wyniku zastosowanej diety oraz intensywnych przygotowan treningowych, uzyskiwali maksymalne obniżenie masy ciała i po zakonczeniu sezonu startowego, gdy wracali do wyjociowych parametrow, a nawet je niekiedy przekraczali. Procedury sportowe dotyczące redukcji masy ciała przed zawodami, dla uzyskania zaliczenia do niższej kategorii wagowej, mają, oprocz potencjalnych korzyoci, wiele działan ubocznych, np. zaburzenia hormonalne. Decyzja lekarska o wdrożeniu procedur redukujących mase ciała, powinna być traktowana bardzo indywidualnie. W piomiennictwie panuje zgodny pogl1d, i? w przypadku potrzeby obniżenia masy ciała zawodnika jedyn1 akceptowan1 droge stanowi stosowanie, pod kontrol1 lekarsk1, diety niskokalorycznej, obok odpowiednio kontrolowanego wysiłku fizycznego.

Wyświetla 1 wpis z $

Musisz się zalogować, żeby odpowiedzieć w tym temacie.

Pin It on Pinterest