ARNOLD SCHWARZENEGGER-zaczerpniete z czasopism…

#86902

Hades
Keymaster

ZLOTE MYOLI DEBA… CD…

-Należy po?1daa rezultatow. By przychodzi3y, trzeba stale oceniaa postepy i dokonywaa koniecznych zmian.

-Wspania31 rzecz1 w kulturystyce jest to, że obracamy się w owiecie rzeczy mo?liwych do osi1gniecia. Można poddaa cia3o kompletnej transformacji.

-W kulturystyce, jeżeli zadba się, by codziennie robia małe postepy, dalekosie?ny cel osi1gnie się nie zdając sobie z tego sprawy.

-Jestem przekonany, że człowiek staje się takim, jakimi są jego myoli. Wiara w negatywne myoli prowadzi do upadku. Wiara w myoli pozytywne prowadzi do sukcesu.

-Pozytywne podejocie i wiara w swoje umiejetnooci jest absolutnie niezbedna, by uzyskaa wszystko co jest możliwe. Je?li uważa się, że jest się w stanie osiągnąć maksimum to się je osi1gnie.

size 1Wyslany Nie Wrz 05, 2004 10:00 am:

INNI O ARNOLDZIE…

– O Arnoldzie można powiedzieć, że jest pe3en m1drooci i to będzie prawd1. Ale on jest czymo wiecej. Ma nadzwyczajn1 wspani31 osobowooa i doskona3e poczucie humoru Bruce Willis

– Powinniomy być dumni z tego co Arnold zrobil dla fitness i kulturystyki. Jestem dumny, że jest moim przyjacielem i idolem Lou Ferrigno

– Kiedy pytają mnie o Arnolda, na myol zawsze przychodzą mi 2 słowa: dyscyplina i pewnooa siebie Sharon Bruneau

– Arnold jest jedn1 z najbardziej dynamicznych i wyjątkowych indywidualnooci naszych czasow. A najlepsze dopiero nadchodzi Jim Lorimer

– Arnolda zapa3, energia i g3od nauki nie mają granic. Jest jednym z niewielu, ktorzy potrafi1 mnie rozomieszya Danny DeVito

– Arnold Schwarzenegger jest KULTURYSTYKY Dave Draper

– Arnold jest najbardziej ptostolinijnym człowiekiem jakiego kiedykolwiek spotkalem. Ta cecha zaprowadzi3a go na szczyty w kulturystyce i dalej na Hollywood George Butler

– Arnold zawsze miał żelazn1 wole i wielkie serce. Wiedział gdzie chce być i jak tam dotrzea. Arnold ma nieprzecietn1 osobowooa, jest wielkim mistrzem i wspaniałym przyjacielem Joe Weider

Pin It on Pinterest