dociskanie…?

#90787

Hades
Keymaster

Ruch wyciskania można podzielia na dwie fazy:
I ruch: od klatki do po3owy,
II ruch: od po3owy do pe3nego wyprostu ramion (dociskanie).

Pin It on Pinterest