Glukoza spozywcza

#97943

Hades
Keymaster

glukoza spo?ywcza, producent Delecta, cena (chyba potania3a ostatnio) 200g / 1,90zł

GLUKOZA :
Glukoza, zwana także cukrem gronowym o wzorze sumarycznym C6H12O6, jest cukrem prostym, wystepujacym we wszystkich organizmach ?ywych zarowno w postaci wolnej, jak i jako składnik wielu bardziej złożonych srodkow. W roslinach glukoza powstaje w procesach fotosyntezy. Zwierzeta i człowiek zaspokajaja swoje zapotrzebowanie na glukoze, pobierajac ja w postaci wolnej, a także jako składnik cukrow złożonych, wraz z pokarmem. Glukoza dostarcza g3ownej czesci energii do procesow ?yciowych. Jest także substratem w wielu reakcjach przemiany materii. Glukoza w organizmie człowieka to jedyny cukier prosty wystepujacy w wiekszej ilośći, ponieważ wszystkie inne cukry, ktore zjadamy, są przekszta3cone w glukoze przez watrobe. W organizmie człowieka jest jedyna forma transportowa cukrow i jej steżenie we krwi musi być utrzymywane na sta3ym poziomie (około 0,1 w stosunku do masy ciała). Spadek steżenia tego cukru powoduje zwiekszenie pobudliwosci pewnych komorek mozgu, mogace objawiaa się skurczami, drgawkami, utrata swiadomosci a nawet smiercia. Z kolei w pewnych zaburzeniach przemiany cukrowej w organizmie, nazywanych cukrzyca, glukoza we krwi utrzymuje się na podwy?szonym poziomie. Sta3e steżenie glukozy we krwi jest zachowane dzieki wielce skomplikowanemu mechanizmowi biochemicznemu.

Pin It on Pinterest