Kalendarz Imprez PZKFiTS 2005

#98830

Hades
Keymaster

skoro mowa o zawodach:
Adres otwartych mistrzostw slaska w kulturystyce i fitness:
Hala Sportowa, ul. Jasna 31, 44-100 Gliwice

Przebieg zawodow
Weryfikacja: godz. 9.00 – 10:00
Po3fina3y: godz. 11:00
Fina3y: godz. 16:.00

Zawodnicy zobowiazani są posiadaa dowod osobisty, ważna licencje zawodnika, ważna karte zawodnika, ważne zaswiadczenie lekarskie potwierdzajace brak przeciwwskazan do udziału w zawodach kulturystycznych oraz dowod wniesienia op3aty startowej. Zawodnicy zobowiazani są posiadaa stroj startowy oraz kasete lub p3yte CD z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na p3ycie CD należy posiadaa także rezerwowe nagranie na kasecie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania w3asnego podk3adu muzycznego.

WSTEP NA FINALY – 15 PLN

Pin It on Pinterest