Oddychanie

#90937

Hades
Keymaster

Oddychanie podczas wykonywania ćwiczen

Prawid3owe oddychanie podczas wykonywania ćwiczen jest niezbednym warunkiem ich bezpiecznego stosowania. W praktyce umiejetnosci tej przypisuje się czesto tak duża role, że sportowiec koncentrujac się intensywnie na tym elemencie, może mieć kłopoty z jego prawidlowym wykonaniem.

Powszechnie zaleca się wykonanie wydechu podczas podnoszenia cieżaru, a wdechu w trakcie opuszczania cieżaru. Jednakże, gdy uwzgledni się rodzaj ćwiczenia, charakter jego wykonania czy też koniecznosa sta3ego aktywnego napiecia mięśni podczas trwania niektórych ćwiczen, to ten zalecany sposob nie zawsze może być zastosowany.

Zasada, którą należy bezwzglednie przestrzegaa, jest niedopuszczanie do wykonywania ćwiczenia w fazie wstrzymania oddechu (na bezdechu). Ma to na celu unikanie nadmiernego napre?ania klatki piersiowej przy wstrzymanym oddechu (warunki Valsalvy), po ustapieniu ktorego nastepuje dosa gwa3towna reakcja układu krażenia.

W celu wyeliminowania ryzyka wystapienia niekorzystnego wpływu ćwiczen na układ krażenia należy:
zwracać uwage na prawid3owe oddychanie od poczatku stosowania ćwiczen
w treningu poczatkujacych stosowaa jak najmniej wysiłkow submaksymalnych i maksymalnych
przed wykonaniem ćwiczenia nie należy brać głebokiego wdechu, bo to zwieksza cisnienie wewnatrz klatki piersiowej
staraa się wykonywaa maksymalne wysiłki przy wydechu, bez wstrzymywania oddechu, ponieważ nie zmniejsza to w istotnym stopniu rozwijanej siły, np. wartosci siły mięśni grzbietu podczas wstrzymania oddechu, wydechu i wdechu wynosza odpowiednio: 1330, 1270 i 1190 N (¬rod3o Trzaskoma).

Jeżeli zalecany sposob oddychania – wydech podczas podnoszenia cieżaru, a wdech podczas jego opuszczania – sprawia cwiczacemu trudnosci, to należy poszukaa innego, odpowiedniego dla niego.Niekiedy należy sposob oddychania dostosowaa do konkretnego ćwiczenia (np. podciaganie na drażku, rzuty, wieloskoki).

andergrand.pl

Pin It on Pinterest