plecy

#90512

Hades
Keymaster

podstawa to ćwiczenia na wolnych cieżarach – bez ruchow postawaowych nie zbudujesz poteżnego grzbietu
polecam wszelkiego rodzaju wiosłowania (podchwytem, nadchwytem, jenoracz, po3sztanga)

Pin It on Pinterest