Tragedia dla ca3ego swiata

#98622

Hades
Keymaster

Jan paweł II nie ?yje

W Watykanie og3oszono, że Jan paweł II zakonczy3 życie.

Radio Watykanskie poinformowa3o:

Z głebokim smutkiem podajemy wiadomosa o smierci Ojca ¦wietego Jana Paw3a II, niestrudzonego realizatora wskazan Soboru Watykanskiego II, opartych na Chrystusie, jako kamieniu wegielnym czasow i cywilizacji.

Ojciec swiety zmar3 2 kwietnia o godzinie 21.37.

Jego dusze powierzamy Panu w ktorego wierzy3, w którym pok3adał nadzieje i dla ktorego wiernie ofiarowa3 wszystkie swe siły jako nastepca Piotra.

Za KAI:

Zgon nastapi3 o 21. 37. Pontyfikat Jana Paw3a II trwa3 26 lat 5 miesiecy i 16 dni i był trzecim co do długosci w historii papiestwa.

Przy 3o?u zmar3ego w papieskich apartamentach byli najbli?si wspo3pracownicy Ojca ¦wietego m.in.: abp Stanis3aw Dziwisz osobisty sekretarz papie?a, ks. prof. Tadeusz Styczen, jego uczen z KUL, ks. pra3at Mieczys3aw Mokrzycki i opiekujace się Janem Paw3em II na co dzien siostry sercanki.

Wybrany podczas pamietnego konklawe 16 pa1dziernika 1978 r. został 264 papieżem w dziejach. By3 zarazem pierwszym od 455 lat nastepca sw. Piotra nie-W3ochem i pierwszym papieżem-S3owianinem. Dla swiata jego wybor był niespodzianka, jesli nie sensacja, natomiast dla osob zaangażowanych w życie Koscio3a, zwłaszcza watykanologow, Karol Wojtyła już podczas konklawe po smierci Paw3a VI nale?a3 do grona papabili. Po jego wyborze na Papie?a zgodnie podkreslano, że był jak mało kto przygotowany do podjecia tego zadania. Miał za soba przeszłosa duszpasterza, wyk3adowcy, naukowca filozofa, publicysty, autora ksiażek, biskupa historycznej diecezji, ktoremu przyszło sprawowaa rzady w konfrontacji z re?imem komunistycznym, wzia3 też aktywny, tworczy udział w Soborze Watykanskim II. Nietypowa, jak na duchownego, była jego przeszłosa artystyczna – w m3odosci wystepowa3 w teatrze i pisał wiersze, czego – jak się poźniej okaza3o – nie zarzuci3 także jako Papie?.

Urodzi3 się 18 maja w Wadowicach. Gdy miał niespe3na 9 lat straci3 matke, 12 – jedynego brata, a gdy był na poczatku studiow, umar3 mu ojciec. Przerywajac polonistyke na Uniwersytecie Jagielonskim, odbył studia seminaryjne w warunkach konspiracyjnych. ¦wiecenia kap3anskie przyja3 1 listopada 1946 r. w katedrze na Wawelu z rak abp. Adama Stefana Sapiehy. Metropolita krakowski pozna3 się na wybitnie uzdolnionym młodym ksiedzu i wys3a3 go na studia doktórąnckie do Rzymu. Po powrocie do kraju był wikariuszem w Niegowici, nastepnie krakowskiej parafii sw. Floriana. Po dwuletnim urlopie naukowym podejmuje wykłady na Uniwersytecie Jagiellonskim, a od 1954 r. na KUL, z którą to uczelnia będzie zwiazany aż do wyboru na papie?a. W wieku zaledwie 38 lat, 4 lipca 1958 r., został mianowany biskupem pomocniczym krakowskim i biskupem tytularnym Ombi. Sakre biskupić przyja3 28 wrzesnia 1958 r. w katedrze na Wawelu z rak abp. Eugeniusza Baziaka. Mianowany arcybiskupem metropolita krakowskim 13 stycznia 1964 r. 26 czerwca 1967 r. został kreowany kardyna3em prezbiterem. Wybrany papieżem 16 pa1dziernika 1978 r., przybrał imie Jan paweł II. Uroczyscie zainaugurowa3 pontyfikat 22 pa1dziernika 1978 r.

—————–

Jan paweł II: Jestem radosny, wy też bad1cie

Wed3ug sobotnich w3oskich mediow, Jan paweł II napisał na karteczce, którą podał swoim wspo3pracownikom: Jestem radosny (lub zadowolony jak podaja niektorzy – przyp red.), wy też bad1cie. Modlmy się razem z radoscia. Dziewicy Maryi powierzam wszystko radosnie – informuje Polska Agencja Prasowa.
Jak się podkresla, karteczke te, swoje ostatnie przes3anie umierajacy Papie? napisał z wielkim wysiłkiem, a pomogł mu w tym arcybiskup Stanis3aw Dziwisz.
Liscik ten Jan paweł II skierowa3 do swoich polskich wspo3pracownikow, ksie?y i opiekujacych się nim siostr.

wiara.pl

Pin It on Pinterest