Konkurencje Strong Man

Zawodnik podchodzi do gryfu, do którego łańcuchem przymocowane są dwa ciężary. Zakłada gryf na barki. Na znak sędziego unosi go i rozpoczyna spacer z obciążeniem. Wygrywa zawodnik, który przejdzie największa ilość metrów.

1) CIĄGNI�CIE TIRA
Zawodnik przyciąga do siebie w siadzie TIR’a za pomocą liny. Wygrywa zawodnik, który przeciągnie TIR’a na dystansie 20 m w jak najkrótszym czasie. Zawodnik siedzi na specjalnym materacu i zapiera się nogami o metalową belkę, 30 cm wysokości, 150 cm długości, przytwierdzoną do podłoża specjalnymi szpilami Jeżeli zawodnik ruszy TIR, ale nie dociągnie do mety, to mierzona jest odległość, na jaką ten TIR został przeciągnięty. Jeżeli na 6 zawodników 1 nie dociągnął TIRa do mety, to zajmuje on ostatnie miejsce i otrzymuje 1 punkt. Jeżeli np. dwóch zawodników nie dociągnęło TIRa, to mierzona jest odległość, na jaką przeciągnęli TIRa i ten, który przeciągnął go dalej dostaje punkt więcej niż ten drugi.

2) WRZUCANIE NA PODEST
5 worków (100 kg każdy) znajduje się na ziemi 4 metrów od podestu. Na znak sędziego zawodnik rozpoczyna wrzucanie worków na podest o wymiarach 200 cm x 200 cm, wysokość 100 cm. Kolejność wrzucania worków jest dowolna. Konkurencja jest zakoączona w momencie, kiedy ostatni worek upada na podest. Konkurencja wykonywana jest na czas. Jeżeli zawodnik nie wrzuci wszystkich worków na platformę otrzymuje 0 pkt. Limit czasowy na wykonanie tej konkurencji dla każdego zawodnika to 1,30 min.

3) WYCISKANIE NA BARKI STOJĄC
Zawodnik podchodzi do jednego koąca ramienia, które drugim koącem przymocowane jest do podstawy. Na ramieniu ułożone są obciążenia ważące 200 kg, a zawodnik faktycznie wyciska w górę ciężar 150 kg. Wygrywa ten zawodnik, który wyciśnie ciężar największą ilość razy.

4) ZEGAR
Na znak sędziego zawodnik podnosi belkę i idzie z nią po obwodzie koła. Wygrywa zawodnik, który przejdzie największą ilość metrów. Konstrukcja zbudowana jest z belki o dł. 4 m, do której podwieszony jest ciężar o wadze 350 kg. Jeden koniec belki przymocowany jest do podstawy o wys. 100 cm, na której umieszczone jest łożysko obrotowe, drugi koniec unosi zawodnik. Sędziowie mierzą odległość po obwodzie koła w stopniach.

5) WAGA PRZODEM
Zawodnik trzyma uchwyt z ciężarem o łącznej wadze 25 kg na wyprostowanych ramionach skierowanych przed siebie na wysokości twarzy. Konkurencja zaczyna się gwizdkiem sędziego po przyjęciu przez zawodnika prawidłowej pozycji. Dłonie zawodnika muszą się znajdować na wysokości pomiędzy czołem o brodą. Wygrywa ten zawodnik, który jak najdłużej utrzyma obciążenie.

6) OPONA
Zawodnik na znak sędziego chwyta oponę (320 kg) i przewracając ją idzie w kierunku mety. Zawodnik w jak najkrótszym czasie musi przerzucić oponę 6 razy. Nie wolno jej toczyć. Jeżeli na sześciu zawodników jeden przerzuci oponę tylko 4 razy zamiast 6, to zajmuje ostatnie miejsce i dostaje 1 punkt. Jeżeli dwóch zawodników nie przerzuci opony 6 razy, to spośród nich wygrywa ten, który przerzucił większą ilość razy. Jeżeli obaj przerzuca oponę np. 4 razy, to obaj otrzymują taką samą ilość punktów. Limit czasowy na wykonanie tej konkurencji dla każdego zawodnika to 1,30 min.

7) SCHODY R�WNOLEGŁE
Z jednej i drugiej strony platformy umieszczone 8 schodków o wysokości 30 cm każdy. Dwóch zawodników pokonując poszczególne schody musi umieścić trzy walizki na górze na platformie. Wygrywa zawodnik, który pierwszy skoączy konkurencję.

8) STAWIANIE BALA
Zawodnik staje nad przymocowanym do ziemi koącem trzymetrowego słupa. Drugi koniec słupa jest odpowiednio obciążony, to obciążenie jest zwiększane. Zawodnik pochyla się nad słupem i łapiąc go w odpowiednim miejscu podnosi go do pionu. Wygrywa zawodnik, który postawi najcięższy słup. Każdy zawodnik ma 3 podejścia.

9) PODNOSZENIE AUT
Zawodnik podchodzi do samochodu i łapiąc za uchwyty podnosi tył samochodu do góry i przepycha go na dystansie 20 metrów. Tylne koła nie mogą dotknąć podłoża. Wygrywa zawodnik, który wykona tą czynność jak najszybciej.

10) TRZYMANIE SAMOCHOD�W (HERKULES)
Zawodnik stoi z wyprostowanymi ramionami skierowanymi na boki, pomiędzy dwoma pochyłymi platformami, na których stoją samochody. Do samochodów zamocowane są uchwyty. Na znak sędziego zawodnik rozpoczyna trzymanie samochodów. Wygrywa zawodnik, który najdłużej je utrzyma.

11) SPACER DRWALA
Kloc (drewniany) znajduje się na podeście. Zawodnik podchodzi do ciężaru i chwyta go. Na znak sędziego przenosi go trzymając oburącz przodem na jak największą odległość. Waga kloca – ok. 150 kg.

12) PRZERZUCANIE BALI
Na podłożu, równolegle obok siebie leżą 4 bale o dł. Od 3,5m do 4.5 m. Jeden z koąców każdego bala przytwierdzony jest do podłoża. Do drugiego podchodzi zawodnik, podnosi go i przerzuca na drugą stronę. ( bal wykonuje ruch 180 stopni) Wygrywa zawodnik, który przerzuci 4 bale jak najszybciej.

13) RZUT DREWNIANĄ BELKĄ
Zawodnik na znak sędziego rzuca przed siebie belkę ważącą ok 30 kg. Dwa podejścia, punktowany jest najlepszy wynik. Technika rzutu jest dowolna, wygrywa ten, który uzyska największą odległość

14) SPACER BUSZMENA
Zawodnik podchodzi do gryfu, do którego łaącuchem przymocowane są dwa ciężary. Zakłada gryf na barki. Na znak sędziego unosi go i rozpoczyna spacer z obciążeniem. Wygrywa zawodnik, który przejdzie największa ilość metrów.

15) TRZYMANIE BECZEK
Zawodnik stoi na podeście o wys. 70 cm i trzyma uchwyty, do których przymocowane są łaącuchy obciążone beczkami o wadze 175 kg każda. Zadaniem zawodnika jest uniesienie beczek na kilka centymetrów i utrzymanie ich przez jak najdłuższy okres czasu.

16) SPACER FARMERA
Zawodnik podchodzi do dwóch walizek o wadze 120 kg każda i na znak sędziego przenosi je na dystansie 20 m. Wygrywa ten, który najdalej doniesie walizki nie dotykając nimi podłoża.

17) PRZERZUCANIE OPON
Dwóch zawodników na znak sędziego chwyta oponę (każdy swoją) i przewracając ją idzie w kierunku mety. Każdy zawodnik musi przerzucić oponę sześć razy w jak najkrótszym czasie. Nie wolno opon toczyć.

18) WYPYCHANIE Z KOŁA
Dwóch zawodników stoi naprzeciw siebie w kole o średnicy 8 m. Na znak sędziego każdy z nich chwyta belkę za uchwyty umieszczone na koącach belki. Konkurencja polega na wypchnięciu przeciwnika poza okrąg. Zawodnik, który dotknie kolanem podłoża przegrywa.

19) ŁA�CUCH
Zawodnik na znak sędziego chwyta łaącuchy o łącznej wadze 300kg, które znajdują się na podeście. Musi je przenieść w jak najkrótszym czasie na odległość 20 m i włożyć na podest. Technika przenoszenia jest dowolna.

20) CIĄGNI�CIE PLATFORMY Z HOSTESSAMI
Zawodnik ciągnie do siebie w siadzie linę do której przymocowana jest odpowiednio obciążona platforma z hostessami. Wygrywa zawodnik, który przeciągnie platformę na odcinku 20 m w jak najkrótszym czasie.

21) WCIĄGANIE SKRZYNI (DŹWIG)
Zawodnik ciągnie do siebie w siadzie linę, która przeciągnięta jest przez bloczek jednostronnie hamujący zawieszony na wysokości kilkunastu metrów, na ramieniu dźwiga. Drugi koniec liny obciążony jest skrzynią (260 kg). Wygrywa zawodnik, który w jak najkrótszym czasie podciągnie skrzynię na wysokość 15m.

22) MARTWY CIĄG NA ILOŚĆ RAZY
Zawodnik podchodzi do jednego koąca dwumetrowej platformy, której drugi koniec przymocowany jest do podstawy (całkowita waga platformy ok. 800 kg). Następnie unosi go do góry, do pełnego wyprostu i na znak sędziego opuszcza platformę na dół. Wygrywa zawodnik, który wykona największą ilość powtórzeą.

23) PRZYSIAD NA ILOŚĆ RAZY
Zawodnik podchodzi do belki, która jest odpowiednio obciążona i umieszczona w prowadnicach zabezpieczających. Następnie umieszcza ją na swoich barkach i na znak sędziego wykonuje pełen przysiad. Wygrywa zawodnik, który wykona największą ilość powtórzeą.

24) WYCISKANIE BELKI LEŻĄC NA ILOŚĆ RAZY
Zawodnikowi leżącemu na ławeczce do wyciskania podaje się belkę ważącą 200 kg. Na znak sędziego opuszcza belkę na klatkę piersiową po czym wypycha ją do góry prostując ramiona. Wygrywa zawodnik, który wykona największą ilość powtórzeą.

25) PRZECIĄGANIE LINY
Zawodnicy stoją przed sobą w odległości ok. 4 metrów i trzymając koące jednej liny przeciągają rywala na swoją stronę. Wygrywa ten, któremu uda się przeciągnąć jak najszybciej.

26) PRZECIĄGANIE W SIADZIE
Zawodnicy siedzą przed sobą w odległości 1 metra. Zapierając się nogami o belki przymocowane do podłoża trzymają ramię zakoączone po obu stronach uchwytami. Wygrywa zawodnik, który przeciągnie rywala na swoją stronę.

27) BIEG Z TARANEM
Taran w postaci belki o dł. 180 cm i wadze 120 kg leży na podeście. Zawodnik na znak sędziego, z pomocą obsługi technicznej podnosi go i rozpoczyna bieg na odległość 20 m. Taran nie może być ciągnięty lub toczony po ziemi. Taran należy położyć w wyznaczonym miejscu. Konkurencja odbywa się na czas.

28) PRZECIĄGANIE PLATFORMY Z ZAŁADUNKIEM
Przed platformą w odległości 6 metrów na ziemi leżą 3 elementy. Zawodnik umieszcza każdy element na platformie a następnie przy pomocy liny przeciąga ją na odległość 20 metrów. Wygrywa zawodnik, który wykona te czynności jak najszybciej.

29) PODNOSZENIE KULI Z ZIEMI NA ILOŚĆ RAZY
Zawodnik staje nad kulą i na znak sędziego podnosi ją do góry nad głowę do momentu wyprostowania ramion. Następnie opuszcza kulę na podłoże. Wygrywa zawodnik, który wykona największą ilość powtórzeą.

30) PRZENOSZENIE SAMOCHODU W PASACH
W pustej karoserii samochodu wycięta jest otworu w dachu. Zawodnik wchodzi do środka i zakłada szelki, które przymocowane są do karoserii i przenosi ją na określony dystans. Konkurencja wykonywana jest na czas

31) PRZEWRACANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO
Do boku samochodu podchodzi zawodnik i łapiąc za uchwyty przewraca samochód 6 razy. Wygrywa zawodnik, który w najkrótszy czasie wykona przewroty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest