Metody szokowania mięśni

Metoda megaserii – Polega na wykonaniu kolejno po sobie więcej niż trzech ćwiczeń na tę samą grupę mięśniową. Przerwy między poszczególnymi ćwiczeniami trwają tyle, ile potrzeba na przejście z jednego stanowiska na drugie.

Metoda przerw w serii -W trakcie ćwiczenia ciężarem którym możemy wykonać 2-3 powtórzenia, po wykonaniu ich odpoczywamy ok. 45 sekund i zmuszamy się do wykonania kolejnych 2-3 powtórzeń. Następnie znowu odpoczywamy z tym, że już ok. 60 sekund i kolejna próba wykonania 2-3 powtórzeń.

Metoda palenia wewnątrzmięśniowego – Polega na zmuszeniu mięśni do wykonania jeszcze kilku, choćby niepełnych powtórzeń, na zakończenie każdej serii.

Metoda serii ze zmniejszonym ciężarem -Po osiągnięciu punktu załamania ruchu w wykonywanej serii, szybko zmniejszamy ciężar i kontynuujemy serię do kolejnego załamania ruchu.

Metoda 3×7 -Pierwsze siedem powtórzeń w serii to ruchy od pozycji wyjściowej do połowy ruchu pełnego. Drugie siedem powtórzeń to ruchy od połowy ruchu pełnego do pozycji końcowej. Natomiast trzecie siedem powtórzeń to ruchy w pełnym zakresie ruchu.

Metoda serii stopniowanych -Pierwsze powtórzenie w serii wykonujemy w pełnym zakresie ruchu. Następne trzy powtórzenia to 1, 1 i 3 pełnego zakresu ruchu, kolejne trzy powtórzenia to 3, 1 i 1 pełnego zakresu ruchu.

Metoda treningu tygodniowego -Przez cały tydzień trenujemy tą grupę mięśniową, która nie chce się rozwijać. Następny tydzień dajemy jej odpocząć od ćwiczeń.

Podziel się z innymi:

Zobacz również

Skomentuj