Zawody kulturystyczne w Polsce: IV Otwarte Zawody Kulturystyczne Ziemi Puckiej

Nadesłany przez: Hades dnia 29.02.2008, 22:31:03 Ocena: 0.00 (0 głosów) Oceń artykuł 9850 odsłon 30 marca w sali Domu Kultury w Żelistrzewie odbędą się IV Otwarte Zawody Kulturystyczne Ziemi Puckiej. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w organizacjach sportowych, będących członkami PZKFiTS. Zawodnicy dotychczas niezrzeszeni proszeni są o zapisanie się do najbliższego stowarzyszenia sportowego należącego do PZKFiTS. Przedstawiamy regulamin zawodów.

REGULAMIN

IV OTWARTE ZAWODY KULTURYSTYCZNE ZIEMI PUCKIEJ

1. Cel imprezy
- Popularyzacja kulturystyki, jako jednej z form rekreacji ruchowej.
- Wyłonienie najlepszych zawodników w kulturystyce w poszczególnych kategoriach.

2. Organizatorzy
- Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” oddział Leśniewo

3. Współorganizatorzy
- PZKFiTS
- Urząd Gminy Puck
- Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Gminy Puck
- Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku
- Urząd Miasta Puck

4. Termin i miejsce zawodów
- Zawody odbędą się dnia 30 marca o godz. 11:30 w sali Domu Kultury w Żelistrzewie, 3 km od Pucka. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 9:00

5. Uczestnictwo
- W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w organizacjach sportowych, będących członkami PZKFiTS. Zawodnicy dotychczas niezrzeszeni proszeni są o zapisanie się do najbliższego stowarzyszenia sportowego należącego do PZKFiTS. Kluby wystawiające zawodników muszą mieć opłacone składki członkowskie na bieżący rok, a zawodnicy muszą mieć aktualne i opłacone licencje. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku, tel. (0-22) 855-4645; fax: (0-22) 855-4644, e-mail: pzkfits@pzkfits.pl
- Na zawodach zostanie rozegrana jedna kategoria wszechwag dla debiutantów w kulturystyce, w której mogą uczestniczyć zawodnicy niezrzeszeni. W kategorii tej nie mogą brać udziału osoby, które kiedykolwiek startowały na Mistrzostwach Polski lub były finalistami (pierwsza piątka) zawodów ogólnopolskich.
- Zawodnicy poniżej 18 lat muszą przedłożyć zgodę prawnych opiekunów na start w zawodach. - Uczestnicy przyjeżdżają bezpośrednio na weryfikację, która odbędzie się w miejscu zawodów (Domu Kultury w Żelistrzewie), w godz. od 9:00 do 11:00.
- Przy weryfikacji wymagane będą następujące dokumenty: ważna licencja zawodnika, ważna karta zawodnika, świadectwo lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach sportowych oraz strój startowy i płyta CD z podkładem muzycznym do pozowania. Debiutanci muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, strój startowy, płytę CD z nagraniem oraz zaświadczenie lekarskie.
- Każdy startujący zobowiązany jest do opłaty wpisowego w wysokości 30 zł.

6. Kategorie
- Zawody zostaną przeprowadzone w kategoriach: kobiet, mężczyzn (juniorów i seniorów), weteranów oraz debiutantów.
§ Kat open fitness sylwetkowe kobiet
§ Kat. wszechwag juniorów w kulturystyce
§ Kat. mężczyzn w kulturystyce do 75 kg
§ Kat. mężczyzn w kulturystyce do 90 kg
§ Kat. mężczyzn w kulturystyce powyżej 90 kg
§ Kat. wszechwag weteranów w kulturystyce
§ Kat. open mężczyzn (dla zwycięzców z kategorii wagowych)
§ Kat. wszechwag dla debiutantów w kulturystyce
§ Jeśli w którejś kategorii wagowej będzie mniej niż trzech zawodników, zostanie ona połączona z wyższą kategorią wagową.

7. Nagrody
- Za miejsca I-III w każdej kategorii statuetki (puchary) i dyplomy.
- Za miejsce I-III w każdej kategorii nagrody rzeczowe.
- Za miejsca IV – VI w każdej kategorii dyplomy
- Za I miejsce w kat. open kobiet Puchar Burmistrza Miasta Puck.
- Za I miejsce w kat. open masters Puchar Starosty Powiatu Puckiego.
- Za I miejsce w kat. open wszechwag mężczyzn Puchar Wójta Gminy Puck.

8. Program zawodów:

30.03.2008 (niedziela) godz. 11:30
Eliminacje i półfinały:
- fitness sylwetkowe kobiet - I runda (ocena sylwetki w czarnym stroju bikini)
- kultyści debiutanci - I runda (porównania)
- kultyści juniorzy - I runda (porównania)
- kulturyści, kat. 75; 90 i +90 kg - I runda (porównania)
- fitness sylwetkowe - II runda (ocena sylwetki w stroju jednoczęściowym)
- kulturyści weterani wszechwag - I runda (porównania)

Finały (bezpośrednio po zakończeniu półfinałów):
- kultyści debiutanci – II runda (program dowolny) i III runda (pozy obowiązkowe i dogrywka)
- kultyści juniorzy - II runda (program dowolny) i III runda (pozy obowiązkowe i dogrywka)
- fitness sylwetkowe kobiet - III runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
- kulturyści, kat. 75 kg - II runda (program dowolny) i III runda (pozy obowiązkowe i dogrywka)
- kulturyści, kat. 90 kg - II runda (program dowolny) i III runda (pozy obowiązkowe i dogrywka)
- kulturyści, kat. +90 kg - II runda (program dowolny) i III runda (pozy obowiązkowe i dogrywka)
- kulturyści weterani - II runda (program dowolny) i III runda (pozy obowiązkowe i dogrywka)
- kulturyści, kat open (pozy obowiązkowe i dogrywka)

9. Zasady przeprowadzania zawodów
- Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZKFiTS (IFBB). Komisję Sędziowską wyznacza PZKFiTS.

10. Narada Techniczna dla sędziów, organizatorów i uczestników odbędzie się zaraz po zakończeniu weryfikacji.

11. Postanowienia końcowe
- Ubezpieczenie podczas zawodów spoczywa wyłącznie na zawodnikach lub jednostkach delegujących.
- O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów i organizator.

12. Informacje o zawodach
- Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Piotr Potrykus tel. 0-668-508-526, Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” oddział Leśniewo, ul. Szkolna 2, 84-106 Leśniewo.