Fabryka Siły
Treningi Diety Suplementy
Odchudzanie Nastolatek Lifestyle
Motywacja Forum Rekomendacje


Wybierz odpowiednią kategorię:

Rozciąganie mięśni

Nie naginaj prawdy, rozciągaj mięśnie

Wszyscy wiedzą, że stretching buduje gibkość, siłę, a nawet masę mięśni. Niewiele jednak osób wie, jak powinno się stretching wykonywać. Statyczne, balistyczne, proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe: co te słowa oznaczają i dlaczego powinny cię obchodzić? Robisz stretching tak, jak cię nauczyli w sali gimnastycznej, prawda? A powinny cię one obchodzić dlatego, że pewne działania sportowe wymagają konkretnych programów rozciągania mięśni. Jeżeli nie robisz tego prawidłowo, to prawdopodobnie zamykasz sobie drogę do dobrych wyników i postępów.
Zobacz cały artykuł | 11400 bajtów więcej | Komentarze

Rozciąganie tricepsów

Mięsień trójgłowy ramienia - mięsień zajmujący całą powierzchnię tylną ramienia i należący do tylnej grupy mięśni ramienia, rozpięty między łopatką i kością ramienną a kością łokciową. Składa się z trzech głów - głowy przyśrodkowej, która przylega do kości ramiennej tworząc warstwę głęboką oraz głowy długiej i bocznej leżącej na przyśrodkowej.
Zobacz cały artykuł | 600 bajtów więcej | Komentarze

Rozciąganie mięśni klatki piersiowej

Najbezpieczniejszą metoda rozciągania mięśni jest metoda statyczna, polegająca na stopniowym rozciąganiu mięśni do momentu ich maksymalnego oporu. W tym punkcie zatrzymujemy ruch na chwilę i powracamy do pozycji wyjściowej. Po chwili odpoczynku ponawiamy ćwiczenie.
Zobacz cały artykuł | 502 bajtów więcej | Komentarze

Rozciąganie mięśni ud

Mięsień czworogłowy uda - duży, gruby mięsień wypełniający grupę przednią mięśni uda. Cztery działające niezależnie głowy posiadają oddzielne przyczepy początkowe i wspólny przyczep końcowy. Jest to najsilniejszy prostownik stawu kolanowego- antagonista mięśnia dwugłowego uda i stabilizowanie kolana w płaszczyźnie strzałkowej. Zgięcie w stawie biodrowym.
Zobacz cały artykuł | 1298 bajtów więcej | Komentarze

Rozciąganie pośladków

Jest najsilniejszym prostownikiem stawu biodrowego, oprócz tego silnie skręca udo na zewnątrz. Przez swój przyczep udowy przywodzi udo, a dzięki przyczepowi powięziowemu odwodzi je. Działając na powięź szeroką uda prostuje kolano. Najważniejszą funkcją m. pośladkowego wielkiego jest utrzymywanie pionowej postawy ciała przy współpracy z mięśniami grupy przedniej.
Zobacz cały artykuł | 998 bajtów więcej | Komentarze

Rozciąganie łydek

Łydka – tylna część kończyny dolnej składająca się z dwóch głównych mięśni zwanych mięśniami trójgłowymi łydki, które łączą się z piętą poprzez ścięgno piętowe (Achillesa). Pozostałe mięśnie łydki łączą się z kolanem i kostką oraz za pomocą długich ścięgien z palcami u nóg.
Zobacz cały artykuł | 1026 bajtów więcej | Komentarze

Rozciąganie bicepsów

Mięsień dwugłowy ramienia działa na dwa stawy: staw ramienny i staw łokciowy. W stawie ramiennym mięsień podnosi ramię do przodu. Dodatkowo głowa długa odwodzi ramię i obraca do wewnątrz, a głowa krótka przywodzi ramię. W stawie łokciowym mięsień dwugłowy ramienia jest zginaczem oraz najsilniejszym mięśniem odpowiedzialnym za odwracanie przedramienia i ręki (dokonuje supinacji dłoni i przedramienia).
Zobacz cały artykuł | 861 bajtów więcej | Komentarze