Otwarte Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness

Serdecznie zapraszamy na Zawody 2.05.2004 do Żor. Możliwość spotkania na żywo znanych kulturystów i fitnessek, to tylko niektóre z atrakcji, które przewidziane są na zawodach.

R E G U L A M I N

Otwartych Mistrzostw Śląska w Kulturystyce i Fitness

1. Cel zawodów
– Popularyzacji sportów siłowych wśród społeczeąstwa naszego miasta.
– Wyłonienie najlepszych zawodników Mistrzostw.
– Powołanie kadry ŚLĄSKA w Kulturystyce i Fitness.

2. Organizatorzy
– Klub Sportowy „TYTAN” Żory.
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.
– Śląski Okręgowy Związek Kulturystyki, Trójboju Siłowego i Fitness.

3. Termin i miejsce Mistrzostw
Mistrzostwa odbędą się dnia 02.05.2004 r w Hali Sportowej przy ul. Folwareckiej w Żorach.

4. Przyjazd
Uczestnicy Mistrzostw przyjeżdżają w dniu 02.05.2004 r. do Hali Sportowej w
Żorach przy ul. Folwareckiej i zgłaszają się do Biura Zawodów, które czynne będzie od godz. 8:00.

5. Warunki Uczestnictwa
Do Mistrzostw będą dopuszczeni jedynie zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w organizacjach sportowych, będących członkami PZKFiTS. ORAZ ZAWODNICY Z KLUB�W ZAGRANICZNYCH . Zawodnicy dotychczas nie zrzeszeni proszeni są o zapisanie się do najbliższego klubu kulturystycznego, ogniska TKKF lub innego stowarzyszenia należącego do PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku, tel. (0-22) 855-4645. Kluby wystawiające zawodników powinny mieć opłacone składki członkowskie na bieżący rok, a zawodnicy powinny mieć opłacone licencje.
Ponadto zawodnicy muszą posiadać:
– Ważne badanie lekarskie,
– Opłacone wpisowe na zwody w kwocie 35 zł, z czego 5 zł przeznaczone jest dla SOZKTSiF.
– Odpowiedni i czysty strój oraz podkład muzyczny.
Wpisowe oraz opłaty do SOZKTSiF przyjmowane będą w dniu zawodów w Biurze Zawodów

6. Kategorie
Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZKFiTS, w następujących kategoriach wagowych:
Kulturystyka
– Juniorzy: 75 kg, powyżej 75 kg
– Kobiety: 52 kg, 57 kg, pow. 57 kg
– Open” dla niepełnosprawnych.
– Mężczyźni: 70 kg, 75 kg, 80 kg, 90 kg, pow. 90 kg, „Open”

Fitness sylwetkowe: open
Fitness gimnastyczne: open

7. Klasyfikacja Drużynowa
Do klasyfikacji drużynowej wliczanych będzie po pięciu najlepszych zawodników (zawodniczek) z każdej ekipy według obowiązującej punktacji.

8. Nagrody
Trzy pierwsze miejsca juniorów w każdej kategorii nagrodzone będą medalami,pucharami, i dyplomami. Miejsca od IV do VI – dyplomy.
Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii kobiet nagrodzone będą medalami,pucharami i dyplomami. Miejsca od IV do VI – dyplomy.
Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii mężczyzn nagrodzone będą medalami,pucharami i dyplomami. Miejsca od IV do VI – dyplomy.
Trzy pierwsze miejsca w kategorii fitness sylwetkowego nagrodzone będą medalami, pucharami i dyplomami. Miejsca od IV do VI – dyplomy.
Trzy pierwsze miejsca w kategorii fitness gimnastycznego nagrodzone będą medalami, pucharami i dyplomami. Miejsca od IV do VI – dyplomy.
Trzy pierwsze miejsca w kategorii open seniorów nagrodzone będą pucharami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Miejsca od IV do VI – dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
W klasyfikacji drużynowej trzy pierwsze miejsca – dyplomy i puchary.

9. Program Zawodów
Proponowany program zawodów:
– godz. 8:00 – 10:00 – weryfikacja zawodników.
– godz. 10:15 – odprawa techniczna.
– godz. 11:00 – Eliminacje: juniorzy, kobiety. seniorzy, fitness sylwetkowe i fitness
gimnastyczne.
– godz. 15:00 – Uroczyste otwarcie zawodów.
– godz. 15:15 – Finały
Dokładny program zawodów zostanie ustalony na odprawie technicznej.

10. Sędziowie
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS

11. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25.04.2004 na adres: Klub Sportowy „TYTAN”, 44-240 Żory, Oś. Sikorskiego, Gimnazjum nr 3, tel/fax: 0-32 435-8554
Kom. 0-607 848-580 lub e-mail: tytan.mc@interia.pl
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów.

13. Postanowienia koącowe
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. Wszystkie sprawy związane z przynależnością do SOZKTSiF i uiszczeniem wpisowego załatwić będzie można w dniu zawodów.
Składka członkowska od Klubu wynosi 80 zł, licencja zawodnika – juniorzy i kobiety 5 zł, seniorzy 10 zł.
Wszystkie sprawy sporne nie objęte tym Regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska. W czasie trwania zawodów czynne będą stoiska z odzieżą sportową, odżywkami oraz sprzętem do ćwiczeą.

Żory, 29.02.2004 r

Patronat medialny nad zawodami sprawuje Vortal kulturystyka.ORG.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest