Wpływ kreatyny na biochemię mięśni

Pewnie myślisz sobie: człowieku, tyle już słyszałem o kreatynie. Ale pozwól mi dokończyć: to naprawdę działa. W przeciwieństwie do innych wątpliwych składników, kreatyna spełnia rygory testów naukowych.

A teraz nowa wiadomość na temat kreatyny. W jednej z ostatnich prac (T. A. Brannon i wsp., „Effects of creatine loading and training on running performance and biochemical properties of rat skeletal muscle”, Medicine and Science in Sports and Exercise, 29141:489-95, 1997) poddawano ocenie wydolność biegową szczurów, którym podawano kreatynę. Rezultaty wykazały, że szczury te byty w stanie biegać dłużej i intensywniej niż zwierzęta z grupy kontrolnej. Ale, co ciekawe, naukowcy odkryli w badanych mięśniach podeszwowych szczurów, że pod wpływem kreatyny nieznacznie zwiększyła się ilość włókien typu Il-B.

Należałoby powtórzyć badanie, by przekonać się, czy rzeczywiście zmiany te zostaną potwierdzone. Jeśli tak, może to mieć istotne znaczenie dla ludzi. Gdybyśmy mogli zwiększać ilość włókien typu Il-B, wówczas, teoretycznie, mielibyśmy więcej włókien generujących większą siłę niż inne typy włókien. Może to zwiększyłoby zdolność włókien mięśniowych do wzrostu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest