XXX Mistrzostwa Polski – Regulamin

Regulamin XXX Mistrzostw Polski Mężczyzn, Par i Osób Niepełnosprawnych
w Kulturystyce oraz Mężczyzn w Kulturystyce Klasycznej Warszawa, 22-23 kwietnia 2006 r.

REGULAMIN
XXX Mistrzostw Polski Mężczyzn, Par i Osób Niepełnosprawnych
w Kulturystyce oraz Mężczyzn w Kulturystyce Klasycznej
Warszawa, 22-23 kwietnia 2006 r.

1. ORGANIZATOR
Fitness Klub APLAUZ przy współpracy PZKFiTS.

2. TERMIN I MIEJSCE
22-23.04 2006 r.
Hala widowiskowo-sportowa OSiR Warszawa Bemowo
ul. Obrońców Tobruku 40; 01-494 Warszawa.

3. UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach Polski mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022-855-46-45). Kluby wystawiające zawodników powinny mieć opłacone składki członkowskie na rok bieżący w PZKFiTS.

4. KATEGORIE
1) pary kulturystyczne (bez podziału na kategorie)
2) kulturystyka osób niepełnosprawnych (tylko na wózkach)
3) kulturystyka klasyczna � kategoria OPEN
4) kulturystyka mężczyzn (kat. 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg, OPEN)
Uwaga: istnieje możliwość łączenia kategorii, jeśli nie będzie odpowiedniej ilości zawodniczek lub zawodników w danej kategorii.

5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne przyjmowane są do dnia 15.04 2006 r. na adres:

Fitness Klub APLAUZ
ul. Radiowa 1a
01-485 Warszawa
tel./fax (022) 638-71-23
e-mail: aplauz@aplauz.pl

Od wszystkich zawodników (bez względu na kategorię) pobierana jest opłata startowa
55,00 zł, płatna przed weryfikacją u organizatora. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnej weryfikacji lub rezygnacji zawodnika ze startu.
Opłata startowa wynosi 55,00 zł niezależnie od ilości kategorii, w której startuje dany zawodnik.

6. PRZYJAZD
Uczestnicy Mistrzostw przyjeżdżają na koszt własny. W dniu 22.04.2006 r. w godz. 14:00 � 16:30 zgłaszają się do biura zawodów w Hali widowiskowo-sportowej OSiR Warszawa � Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów. W tej sprawie należy kontaktować się z organizatorem.

7. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja i ważenie zawodników odbędzie się w dniu 22.04.2006 r w godz. 17.00 � 18.30 w Hali widowiskowo-sportowej OSiR Warszawa � Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40.

Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na Mistrzostwa, czy podlegli im zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika lub pary nieprzygotowanej do występu lub nieprezentujących odpowiedniej formy startowej.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać dowód osobisty, ważną licencję zawodnika, ważną kartę zawodnika, ważne zaświadczenie lekarskie pozwalające uprawiać kulturystykę i startować w zawodach oraz dowód wniesienia opłaty startowej.

Zawodnicy zobowiązani są posiadać strój startowy oraz kasetę z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie na kasecie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się w dniu 22.04.2006 r w Hali widowiskowo-sportowej OSiR Warszawa – Bemowo. Początek narady po zakończeniu weryfikacji, ok. godz. 18:45.

8. PROGRAM ZAWODÓW � NIEDZIELA, 23.04.2006

I. Eliminacje i Półfinały � godz. 10:00

1) Pary kulturystyczne (bez podziału na kategorie) � Runda 1:
– Prezentacja
– Pozy obowiązkowe
– Porównania

2) Kulturystyka osób niepełnosprawnych (na wózkach) � Runda 1:

3) Kulturystyka klasyczna (kategoria OPEN) � Runda 1
– Prezentacja
– Pozy obowiązkowe
– Porównania

4) Kulturystyka mężczyzn (kat. 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg) � Runda 1:
– Prezentacja
– Pozy obowiązkowe
– Porównania

5) Ogłoszenie wyników półfinałów

6) Przerwa do godz.16:00

II. Oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski � godz. 16:00

III. Finały � godz. 16:15
1) Pary kulturystyczne
– Runda 2: prezentacja, programy dowolne
– Runda 3: pozy obowiązkowe, dogrywka
– Dekoracja

2) Kulturystyka osób niepełnosprawnych:
– Runda 2: prezentacja, programy dowolne
– Runda 3: pozy obowiązkowe
– Dekoracja

3) Kulturystyka klasyczna (kategoria OPEN):
– Runda 2: prezentacja, programy dowolne
– Runda 3: pozy obowiązkowe, dogrywka
– Dekoracja

4) Kulturystyka mężczyzn (kat. 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg,
OPEN)
– Runda 2: prezentacja, programy dowolne
– Runda 3: pozy obowiązkowe, dogrywka
– Dekoracja

5) Wyniki klasyfikacji drużynowej
– Dekoracja

6) Eliminacje do reprezentacji na Mistrzostwa Europy Mężczyzn i Par – Bratysława 2006.

9. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS.
System sędziowania wg PZKFiTS (IFBB)

10. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Do punktacji drużynowej Mistrzostw Polski Mężczyzn, Par i Niepełnosprawnych w Kulturystyce wliczane są wyniki 8 najlepszych kulturystów, jednego zawodnika w kulturystyce klasycznej i jednej pary. W kategoriach osób niepełnosprawnych nie prowadzi się klasyfikacji drużynowej.

11. NAGRODY
Zawodnicy zajmujący I, II, III miejsce w swojej kategorii otrzymują medale oraz dyplomy.
Zawodnicy zajmujący miejsca IV-V w swojej kategorii otrzymują dyplomy.
Zawodnicy zajmujący I, II, III miejsce w kategorii OPEN otrzymują puchary oraz dyplomy.
Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Postanowienia porządkowe:
Po wpłacie opłaty startowej zawodnik otrzymuje od organizatora imienny identyfikator, który umożliwia wejście do pokoju rozgrzewki oraz bilet-opaskę na przegub dłoni dla JEDNEJ osoby towarzyszącej

Przystąpienie do rywalizacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów, a nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, sędziego głównego oraz przedstawiciela organizatora, po wpłaceniu przez kierownika ekipy vadium w wysokości 100 zł.

13. INFORMACJE
Wszelkich informacji o zawodach udzielają:
Fitness Klub APLAUZ, tel. /fax: (022 – 6387123) [w godz.10:00 – 16:00] lub aplauz@aplauz.pl

Wiceprezes PZKFiTS ds. Kulturystyki
mgr inż. Andrzej Michalak

ZAŁĄCZNIK
KULTURYSTYKA KLASYCZNA
waga zawodnika podlega ograniczeniom w stosunku do wzrostu wg. wzoru:
wzrost zawodnika dopuszczalna waga ciała (kg)
do 170 cm (wzrost -100) + 2
170,1 � 178,0 cm (wzrost -100) + 4
178,1 cm i więcej (wzrost -100) + 6

Przykład: jeśli zawodnik ma 180 cm wzrostu to maksymalnie może ważyć 180�100+6=86kg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest